Boekenlijst

Opmerking: Niet elk boek in deze lijst is nog leverbaar. In zulke gevallen zal men ze moeten zoeken in bibliotheken of antiquariaten. Overigens hebben wij ons beperkt tot Nederlandstalige boeken.

NB: Stichting Netwerk NDE verkoopt geen boeken!

In het licht van het sterven — Ineke Koedam
Ervaringen op de grens van leven en dood

Dit boek gaat over het intensieve proces van sterven, acceptatie en overgave en vooral over bijzondere bewustzijnservaringen die tijdens het stervensproces regelmatig voor blijken te komen. De auteur heeft hiervoor onderzoek gedaan in drie hospices. Met dit boek treedt zij in de voetsporen van autoriteiten op het gebied van levenseinde-ervaringen zoals Peter Fenwick en Pim van Lommel. Van Lommel schreef het voorwoord. Hospicemedewerkers vertellen over hun ervaringen met stervenden en nabestaanden, waaruit duidelijk blijkt dat er meer is. Er ontstaan diepgaande spirituele inzichten, die een groot effect hebben op familie en zorgverleners. De auteur pleit voor meer ruimte voor stervende patiënten om hierover te kunnen praten zonder dat familie of verpleging de inhoud van hun ervaringen ter discussie stelt. Prettig leesbaar door de korte hoofdstukken met afwisselend informatie en ervaringen. De ervaringen zijn goed herkenbaar aan de lichtere druk met schreefloze letter in de tekst. Sobere, krachtige potloodtekeningen ter illustratie. Bevat literatuuropgave en informatie over scholing. In het licht van sterven, verscheen in 2015 in het Engels en zal in 2016 in Duitsland uitkomen.

‘Ik ben ervan overtuigd dat dit boek een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren aan de herkenning en herkenning van levenseinde-ervaringen en dat hierdoor de angst voor de dood zelfs nog in de stervensfase kan verminderen of verdwijnen.’ Pim van Lommel, cardioloog, auteur Eindeloos Bewustzijn.

Te bestellen via www.bol.com of www.weerschijn.nl.


Wat een stervend brein niet kan — Titus Rivas, Anny Dirven, Rudolf Smit
Aanwijzingen voor parapsychologische verschijnselen rond bijna-doodervaringen; de harde kern van bevestigde casussen

Cover_Stervend_brein_T_RivasDit is een belangrijk boek, omdat het casussen betreft die zeer bijzonder en daardoor zeldzaam zijn. Desondanks zijn de schrijvers er toch in geslaagd 78 nabij-de-doodervaringen bij elkaar te sprokkelen waarin de ervaarders uit hun lichaam waren getreden en in die toestand waarnemingen van de omgeving hadden gedaan, die naderhand door onafhankelijke derden konden worden bevestigd. Zulke bevestigingen geven de ervaringen in kwestie grote bewijskracht. Dit boek is verkrijgbaar via bol.com, of rechtstreeks van de uitgever Elikser te Leeuwarden.

 


In harmonie met het Licht — Christophor Coppes
Universele boodschappen van de bijna-doodervaring

Cover_Harmonie_Licht_C_CoppesEr staan ons fantastische ervaringen te wachten na het overlijden; een wereld van eenheid, liefde en licht. Dat is de universele boodschap van nabij-de-doodervaringen. Daar is iedereen even belangrijk en zijn we allemaal diep met elkaar en in ultieme onvoorwaardelijke liefde verbonden.

Dit boek neemt ons mee naar de wereld van het Licht. Het bevat lessen om nu een betere wereld te creëren, zowel materieel als spiritueel. In onze materiële wereld zijn we te veel gefocust op de korte termijn en ons (materieel) eigenbelang. Daardoor is er veel negativiteit in de wereld.

Als we erin slagen meer in harmonie te komen met het Licht en zo onze focus te weerleggen, kunnen we samen een betere toekomst creëren, zowel materieel als spiritueel.


Na dit leven — Eben Alexander

Cover_Na dit leven_Eben AlexanderNederlandse vertaling van een boek dat door zijn oorspronkelijke titel, Proof of Heaven (Bewijs van de Hemel) in de USA een waar pandemonium veroorzaakte. Zeer geprezen door zijn lezerspubliek, afgebrand door de skeptici. Stond weken achtereen nummer een op de beststellerlijst van de New York Times. Het betreft de bijna-doodervaring van een oorspronkelijk skeptische neurochirurg, die zijn leven totaal op zijn kop zette.  Nu deinst hij er niet terug te stellen dat het bewustzijn na de fysieke dood blijft bestaan en in een andere, prachtige, wereld terecht komt. Zie ook de aflevering van Schepper en Co die een interview met hem bevat. Uitgeverij Bruna, 2013.

 


Ik moest doodgaan om mijzelf te genezen– Anita Moorjani

Cover_MoorjaniEen bijzonder boek van een bijzondere vrouw. Zij was ten dode opgeschreven als gevolg van kankergezwellen overal in haar lichaam. Zij sterft, maar komt toch terug. Zij blijkt een diepgaande nabij-de-doodervaring gehad te hebben. Deze zeer wonderlijke gebeurtenis wordt gevolgd door een die net zo verbazingwekkend is: binnen enkele dagen blijkt ze genezen te zijn van alle kankers. Deze genezing is door haar behandelende medici vastgelegd en bevestigd. Uitgeverij Mana, 2012, Houten/Antwerpen.

 

 


Leven op Herhaling – Michiel Hegener
Bewijzen voor
reïncarnatie

Leven-opHerhalingVan de beschrijving op bol.com: Komen mensen na hun overlijden terug op aarde? Steeds meer westerlingen geloven in reïncarnatie, in Nederland zo’n 20 procent van de bevolking. Maar is het een geloof? Journalist Michiel Hegener sprak over bewijzen voor reïncarnatie met onderzoekers, sceptici en filosofen uit de hele wereld. Ook interviewde hij mensen met een toetsbaar verhaal over een vorig leven. Volgens hem is een belangrijke aanname van de wetenschap, de eenmaligheid van het individuele leven, aan het wankelen.

 

 


Waar was de patiënt – Bert van Schuijlenburg

wwdpcoverHet speciaal voor hulpverleners — medici, verpleegkundigen, therapeuten — geschreven boekje Waar was de patiënt van onze langjarige medewerker Bert van Schuijlenburg (zelf NDE’er) was lange tijd uitverkocht. Het verheugt ons dat thans een gereviseerde en geactualiseerde gratis uitgave beschikbaar is gekomen in de vorm van een pdf-bestand. Download hier.

 

 

 


Messages From the Light: True Stories of Near-Death Experiences and Communication From the Other Side — Christopher Coppes

messagesIn Messages From the Light: True Stories of Near-Death Experiences and Communication From the Other Side, author Christophor Coppes takes an in-depth look at the aspects of near-death experiences (NDE) and explores several recurring themes reported by those who have had NDEs as well as the fundamental changes that follow after the experience. This book (EAN 978-1-60163-138-1, pages: 224, price: $14.99) is published by New Page Books. The book is available at Barnes & Noble, Borders, Amazon.com, and many other booksellers.

For more information about Messages from the Light and other new releases, visit the website of publisher New Page Books at http://www.newpagebooks.com/.


Zo blij als een aardbei — Sabine van den Bulk

BlijAlsAardbeiUitgebracht in maart 2011:
Zo blij als een aardbei” – De FRAGARIA methode, een handleiding voor de begeleiding van Bijna Dood Ervaringen.

Voor meer gegevens, zie de beschrijving op Bol.com

 

 

 


Verdwaald Verlangen – een zoektocht naar de hemel op aarde — Tetty Pols

tettypolsUitgebracht in 2010:

Verdwaald Verlangen – een zoektocht naar de hemel op aarde.

Dit boek is een uitgebracht van een zoektocht naar zichzelf met hulp van de coach die haar mede-auteur werd. Een zoektocht naar aanleiding van haar nabij-de-doodervaring. Aanbevolen!

Zie verder:

http://www.tettypols.nl/blog/?page_id=150


Van en naar het Licht – spirituele preëxistentie, sterfbedvisioenen, bijna-doodervaringen en uittredingen –Titus Rivas en Anny Dirven

coverboekvenhlUitgebracht in 2010:

Van en naar het Licht – spirituele preëxistentie, sterfbedvisioenen, bijna-doodervaringen en uittredingen. Auteurs: Drs Titus Rivas en Anny Dirven. Uitgave Elikser. Prijs € 22,50

Dit boek bevat tientallen verhalen over bijzondere ervaringen en verhandelingen over de wetenschappelijke aspecten van de besproken fenomenen. Veel van deze verhalen zijn overgenomen uit het tijdschrift Terugkeer van Stichting Netwerk NDE. Zeer aanbevolen!

Voor meer informatie:
http://www.bol.com/nl/p/van-en-naar-het-licht/1001004009067960/


Het kleine Bijna-bij-de-Dood Boekje — Fragmenten uit de Prakijk

kleinbdeUitgebracht in maart 2010:

Het kleine Bijna-bij-de-Dood Boekje — Fragmenten uit de Prakijk
Auteur: Jim van der Heijden. Uitgegeven door Elmar, Delft. Prijs € 9,95.

Het boekje is zeer handzaam. Het meet slechts 11 x 18 cm, en heeft 80 pagina’s waarin alle nodige kennis van de nabij-de-doodervaring is samengebald en in begrijpelijke taal wordt uitgelegd. Tevens een antwoord op allerlei beweringen (“Bijnadooddoeners”) van slecht geïnformeerde medici en skeptici.

Wij staan zeer positief tegenover dit boekje.


Eindeloos Bewustzijn, een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring — Pim van Lommel

eindeloos_bewustzijn_largeIn dit boek heeft cardioloog Pim van Lommel al zijn kennis over de nabij-de-doodervaring, die hij over de afgelopen twee/drie decennia heeft vergaard, neergelegd. Het is een zeer leesbaar boek geworden dat, zoals iemand ons schreef, “met rode oortjes” wordt gelezen. Het boek was genomineerd voor de NS-Publieksprijs – een hele eer! – maar heeft het niet gehaald.

Het boek is in oktober 2009 gepubliceerd in Duitsland (inmiddels de 9e druk!) [Patmos Verlag: Endloses Bewusstsein. Neue Medizinische Fakten zur Nahtoderfahrung, en in juni 2010 is het in de Engelse taal gepubliceerd [Harper Collins: Consciousness beyond Life. The science of the Near-Death Experience]. De Poolse vertaling is in begin 2011 gepubliceerd; de Spaanse vertaling [Atalanta: Consciencia màs allá de la Vida] is in maart 2012 gepubliceerd, en de Franse vertaling [Dunod: Mort ou Pas? Les dernières découvertes médicinales sur les EMI] is in mei 2012 uitgebracht. In 2015 volgen publicaties in Letland en Italië.

Er zijn inmiddels ongeveer 250.000 exemplaren van het boek verkocht in Europa en Amerika. Recent ontving Pim van Lommel de 2010 Book Award van de Scientific and Medical Network. In februari 2008 stond het nummer 2 op de lijst van de zestig meest verkochte boeken in Nederland.

Uitgeverij: Ten Have, Kampen. Paperback, sinds juni 09, thans 21e druk, Prijs € 15,00.


Onvergankelijk! De Bijna-doodervaring, venster op het licht van non-lokaal bewustzijn — Jim van der Heijden

onvergankelijkBoek dat zeer de moeite waard is:

Onvergankelijk! De Bijna-doodervaring, venster op het licht van non-lokaal bewustzijn

Auteur: Jim van der Heijden. Uitgeverij Elmar te Delft. Uit sinds oktober 2008.

Rudolf Smit, hoofdredacteur van Terugkeer, zegt er over:
Dit boek is een samenballing, en maar, van een aantal artikelen die Jim van der Heijden schreef voor Terugkeer. Ik heb ze steeds met heel veel genoegen. gepubliceerd, omdat ze uitblinken door Van der Heijdens originele inzichten gepaard aan uitermate helder taalgebruik. Dankzij de unieke combinatie van een brede kennis hebben een nabij-de-doodervaarder zijn, is hier een boek ontstaan dat gelezen moet worden en een prominente plaats verdient op de boekenplank van een ieder die geïnteresseerd is in het wonderlijke fenomeen van de bijna-doodervaring.


Ineens geen kind meer – Als je op jonge leeftijd een bijna-doodervaring krijgt — Gerarda van der Veen

ineengeenkindmeer-kleinBoekje dat specifiek over kinder-NDE’s gaat:

Ineens geen kind meer – Als je op jonge leeftijd een bijna-doodervaring krijgt
Auteur: Gerarda van der Veen, 248 Media uitgeverij 2009

“Mijn lichaam lag daar en bewoog niet. Sta op, zei ik in gedachten. Ik vond het niet fijn om mezelf daar zo stil te zien liggen, Sta op en ga terug naar waar het bed is, misschien is pappa daar, Maar mijn lichaam bewoog nog steeds niet.”

Treffende woorden uit het recent verscheen boek Ineens geen kind meer, van Gerarda van der Veen waarin zij haar eigen nabij-de-dood-doodervaring (NDE) op zeer jonge leeftijd beschrijft. Zij vertelt over de eenzaamheid van het onbegrepen kind dat de grootsheid van de ervaring niet in zijn kleine kinderwereld vorm kan geven. Ze laat zien hoe een NDE voor een kind kan leiden tot vereenzaming, tot een gevoel van niet-begrepen worden. Maar ook tot een rijker en liefdevoller leven.
Gerarda put uit een rijke bron van voorbeelden en onderzoeken die toegang geven tot wat een NDE feitelijk is en geeft hiermee inzicht aan ouders, leerkrachten en therapeuten. In het boek ervaart de lezer respect voor het onbenoembare, iets wat boven het menselijke begrip uitstijgt: het mysterie.
Ineens geen kind meer is het eerste Nederlandse boek dat zich uitsluitend richt op kinder-NDE’s. Het geeft op een liefdevolle wijze inzicht in de broze wereld van de kinderziel: een aanrader voor ouders, leerkrachten en therapeuten.


Overige boeken (titels aangegeven met een sterretje (*) achten wij bijzonder het aanbevelen waard)

 • *Atwater, P.M.H.,Terugkeer naar het leven: de gevolgen voor het leven na een bijna-doodervaring. Naarden: Strengholt, 1988.
 • *Atwater, P.M.H.: Naar het Licht: Onbekende feiten over bijna-doodervaringen. Naarden: Strengholt 1995.
 • *Atwater, P.M.H.: Kinderen van het nieuwe millennium. Bijnadoodervaringen van kinderen en evolutie van de mensheid. Sigma, 2000
 • *Coppes, Bob: Bijna Dood Ervaringen en de zoektocht naar het Licht. Soesterberg, uitgeverij Aspekt, 2006
 • *Coppes. Bob: Bijna Dood Ervaringen en Wereldreligies. getuigenis van een universele waarheid. Soesterberg, uitgeverij Aspekt, 2008
 • Delden, J.J.M. van, Beslissen om niet te reanimeren: een medisch en ethisch vraagstuk. Assen: Van Gorcum, 1993.
 • Eadie, Betty J., Geleid door het Licht, getuigenis van een bijnadoodervaring. Uitg. Areopagus, 1994.
 • Eijk, P. van der, Naar het hiernamaals en terug. Den Haag: BZZT, 1991.
 • Flynn, C., De bijna-doodervaring. Deventer: Ankh-Hermes, 1989.
 • Grey, M., De dood gezien: ervaringen op de grens van leven en dood. Den Haag: BZZT, 1986.
 • Hampe, J.C., Sterven is heel anders: ervaringen met de eigen doo Baarn, Ten Have, 1988, vierde druk.
 • *Jakoby, Bernard, Ook jij leeft eeuwig. De resultaten van 25 jaar onderzoek naar bijna-doodervaringen, Uithoorn, Karakter Uitgevers, 2003.
 • Jankovich, S.von, Ik was klinisch dood: Mijn mooiste ervaring. Deventer: Ankh-Hermes, 1988.
 • *Klein, Tienke, De Kiem, Barchem 2007, uitgeverij Petiet
 • *Kübler-Ross, E., Over de dood en het leven daarn Baarn: Ambo, 1985.
 • *Kübler-Ross, E., Kinderen en de dood. Baarn: Ambo 1984.
 • Lansen, IJ. en M.Bello: Je gaat niet zomaar dood. Deventer: Ankh-Hermes 1992.
 • *Lommel, W.van (c.s), Bijna-doodervaringen, symposiumbundel . Deventer: Ankh-Hermes, 1996.
 • *Moody, R.A. jr., Leven na dit leven / Gedachten over leven na dit leven, ervaringen van mensen tijdens hun klinische dood. Bussum: Strengholt, 1987. (Dit boek is in 2008 opnieuw uitgegeven)
 • *Moody, R.A. jr., De tunnel en het licht: het verschijnsel bijna-doodervaring. Utrecht/Antwerpen: A.W. Bruna, 1988.
 • *Morse, M. en P. Perry: Nader tot het Licht: bijna-doodervaringen bij kinderen. Rijswijk: Elmar, 1991
 • *Morse, M. en P. Perry, Veranderd door het Licht. Rijswijk: Elmar, 1993.
 • *Opdebeeck, Anja , Bijna dood. Leven met bijnadoodervaringen, Lannoo, Tielt, 2001
 • Provonska, J.W., Dood: Zijn of niet-zijn. Alphen a/d Rijn: Veritas, 1983.
 • Renard, H., Voorbij dit leven: religie en wetenschap over het bestaan na de dood. Amsterdam: Bres, 1986.
 • Ritchie, G.G., Terugkeer uit de dood. (autobiografisch). Haarlem: J.H. Gottmer/H.J.W. Becht, 1990, tweede druk.
 • *Sabom, M.B., Herinneringen aan de dood: ervaringen van mensen tijdens hun klinische dood. Naarden: Strengholt, 1983.
 • Stolp, H., Dichterbij dan ooit…..: over verlichtende ervaringen. Baarn: Ten Have, 1989.
 • *Van der Heijden, J., Onvergankelijk, de bijna-doodervaring, venster op het licht van non-lokaal bewustzijn. Delft: Uitgeverij Elmar, 2008
 • Twee boeken over “Perimortale ervaringen”, ook bekend als ADC (After Death Contacts):
 • Lensink, Marianne: Gestuurd Toeval, ISBN 90 6556 117 X
 • Lensink, Marianne: Toevallige Signalen, ISBN 90 6556 273 7;
 • Beide boeken worden uitgegeven door Sigma/Schors.
Print Friendly, PDF & Email