Halfjaarlijkse ontmoetingsdag 2 juni

Op zaterdag 2 juni 2018 houdt ons Netwerk de eerste halfjaarlijkse ontmoetingsdag, wederom in de Tuinzaal van Huize Het Oosten in Bilthoven. Dit jaar zal het thema zijn:  De Mythe, de Dood en het Leven Welke opdracht krijgen NDE’rs mee voordat ze terugkeren in hun lichaam? Drie ervaarders (één van hen onze nieuwe secretaris) zullen hun verhaal daarover doen gedurende de ochtenduren, en ’s middags kan er in workshops over worden nagepraat. Deze dagindeling bleek bij vorige gelegenheden zeer succesvol, dus die wordt gehandhaafd. Verder is natuurlijk het ontmoetingselement heel belangrijk. Het programma begint om 10.30 uur en zal eindigen rond 16.00 uur met de mogelijkheid om na te praten. Lees meer…

BDE-symposium Zaandam op 28 april

Verrijking door bijna-doodervaringen Zaterdag 28 april is er in Zaamdam een symposium over Bijna-doodervaringen. BDE’s zijn ervaringen die vaak tijdens een medisch trauma (bij een operatie of ongeluk) ontstaan. Mensen met een dergelijke ervaring zeggen heel even in de hemel, of in ieder geval op de drempel daarvan te zijn geweest. Ze zien soms overleden bekenden en ervaren een oneindige onvoorwaardelijke liefde. De ervaring kan zelf ook heftige emotionele na-effecten veroorzaken, maar leidt in bijna alle gevallen tot een verrijking van het leven voor de BDE-er. Er wordt geschat dat ongeveer drie tot vijf procent van de bevolking in meer of mindere mate een BDE heeft gehad. De drie symposiumleiders Lees meer…

Op 21 april SYMPOSIUM Sterven: een levenskunst

SYMPOSIUM Sterven: een levenskunst Hoe staan wij in het leven ten opzichte van het onontkoombare, de dood? Kunnen wij tijdens het leven ons voorbereiden op het sterven en de dood? Zoja hoe? Wat kunnen we doen om stervenden bij te staan? Wat kunnen we leren van hen bij wie het perspectief op de dood na een nabij-de-doodervaring is verschoven? Hoe leven we het leven met de dood: is dat een kunst? Het Netwerk Nabij-de-dood-ervaringen en de Werkgroep Symposium Noord van de voormalige Stichting Elisabeth Kübler-Ross presenteren in Groningen op zaterdag 21 april 2018 een symposium Sterven: een levenskunst. De dag duurt van 10:00–16:30 uur (inloop vanaf 9:15 uur). Gastsprekers zijn Lees meer…

‘Jacobine op Zondag’ gewijd aan NDE

In het kader van de ‘Maand van de Spiritualiteit’ was de aflevering van het KRO/NRCV-programma Jacobine op Zondag van 14 januari 2018 geheel gewijd aan de Nabij de Dood-ervaring.  Jacobine van Geel interviewde Pim van Lommel, Rinus van Warven en Lucia Prinsen. Bekijk deze boeiende uitzending via de link hieronder.

Terugkeer verschijnt in januari

Wegens vertragende factoren zal de eerstvolgende Terugkeer pas in de tweede helft van januari verschijnen.

Zeer lovende en uitgebreide recensie van Wat een stervend brein niet kan

Het boek Wat een stervend brein niet kan, door Titus Rivas, Anny Dirven en Rudolf Smit (Uitgeverij Elikser, 2013) werd in 2016 vertaald in het Engels en uitgegeven door IANDS USA  (International Association for Near-Death Studies). In dit boek, geheten The Self Does Not Die worden meer dan 100 casussen opgevoerd van Nabij-de-Dood-Ervaringen (NDE’s) gedurende welke door de ervaarder – dus tijdens diepe fysieke bewusteloosheid – waarheidsgetrouwe observaties van de omgeving werden gedaan die naderhand door onafhankelijke derden konden worden geverifieerd èn bevestigd. Dit soort waarnemingen geven sterke bewijskracht aan de hypothese dat het “Zelf”, i.c. het bewustzijn, zelfstandig en gescheiden van het fysieke lichaam kan functioneren. Via deze link Lees meer…

Oproep aan BDE’ers

GEZOCHT ! Mensen met een BDE (Bijna-dood-ervaring) Deel uw ervaring en help het wetenschappelijk onderzoek De onderzoek(st)ers van de Coma Science Group hebben Uw hulp nodig bij hun studie naar Near-Death Experiences (NDE). Dit onderzoek staat nog in zijn kinderschoenen, maar u kunt ons helpen dit fenomeen beter te begrijpen. Contacteer ons op coma@ulg.ac.be of surf voor meer informatie naar www.comascience.org. Met Uw akkoord sturen we U een korte vragenlijst door en vragen U een korte samenvatting neer te schrijven van Uw ervaring. Tot binnenkort! Het team van de Coma Science Group

New article in the English section

A new article (A remarkable case of veridical perception) has been added to the English section of this website. Click on ‘Click here for English‘ to go there.

Emailadres

Netwerk Nabij-de-dood-ervaringen heeft een nieuw emailadres: info@netwerkNDE.nl. Zie ook onze Contact-pagina voor nog meer specifieke mailadressen.