Lezingen op 6 en 15 okt in Nijmegen en Eindhoven

Op 6 oktober zal Pim van Lommel in de Titus Brandsma Gedachteniskerk in Nijmegen in samenwerking met het ‘Kamerkoor Panta Rhei’ een lezing geven en op 15 oktober geeft Jim van der Heijden in de Bibliotheek Eindhoven (De Witte Dame) een lezing over zijn boek 5D en NDE’s. Klik hier voor de programma’s in Nijmegen en in Eindhoven.

Ontmoetingsdag VZW LIMEN in Brasschaat op 16/11

Tijdens een recente bespreking over de ontwikkelende samenwerking met onze Vlaamse zustervereniging LIMEN spraken wij af de aankondigingen van onze wederzijdse activiteiten niet alleen in ons tijdschrift te publiceren, maar ook op onze websites. Als eerste voorbeeld daarvan treft u in dit bericht de aankondiging van de ontmoetingsdag op 16 november aan. Als vereniging van en voor Bijna dood-ervaarders en geïnteresseerden ontvangen we op 16 November Rolf Nuyts als spreker met als onderwerp: “HET LEVEN VOOR EN NA DE DOOD” Bestaat er leven na de dood? Kan je overleden mensen ontmoeten? Zijn er verschillende werelden na het overlijden? Kan je deze nu al bezoeken? HET ANTWOORD OP AL DEZE VRAGEN Lees meer…

Najaarsontmoetingsdag in Bilthoven op 2 november 2019

Thema: Baas in eigen brein? Twee inleiders: Arie Bos en Pim van Lommel ‘Zonder bewustzijn is er geen levenslichaam. Zonder bewustzijn is er geen waarneming, geen denken, geen voelen, geen kennis, geen geheugen.’ Arie Bos stelt de hypothese ter discussie dat bewustzijn een product van de hersenen is. Want dat is nooit bewezen. Pim van Lommel meent dat bewustzijn datgene is waarmee elk levend wezen zijn bestaan inhoud en vorm geeft. En als je het aan Arie Bos vraagt wie hij is, zegt hij: ‘ik’. Ik ben ik. Je zegt niet: ‘mijn brein wil dit jaar naar Spanje op vakantie’. In tegenstelling tot andere denkers, meent Arie Bos dat wij Lees meer…

“Huishoudelijke mededelingen”

Aangepaste editie ANBI gegevens Weinig mensen weten wat dat betekent, maar als je net je belastingaangifte hebt ingestuurd wordt daar uitgelegd, dat donaties aan instellingen met die status aftrekbaar zijn voor de belasting. Zo’n instelling zijn wij als ‘Stichting Netwerk NDE’ van wie het voor veel leden-donateurs niet ongebruikelijk is om vrijwillig jaarlijks een hoger bedrag over te maken dan het basis bedrag. Dat mag ook weleens gezegd worden. Dat basisbedrag hebben wij nu verplicht gesteld om op zijn minst de basiskosten van het magazine te dekken. Het is € 30,00 na het afgeven van een volmacht voor automatische incasso, zodat je het niet meer vergeten kunt (en anders € Lees meer…

Vernieuwde website

Omdat de informatie op onze site aan actualisering toe was, is daar de afgelopen tijd aandacht achter de schermen aan besteed en is hij nu vernieuwd. Wat zijn de belangrijkste veranderingen 1 achterhaalde, verouderde content en niet werkende links zijn verwijderd en nieuwe aanvullingen toegevoegd; 2 de menustructuur is aangepast, dwz    – een nieuwe sub-knop ‘Over deze site’ onder de Homepage met info over de opzet van de site en wat waar te vinden is;    – een nieuwe knop ‘Non-lokaal bewustzijn’ is toegevoegd voor ‘aanverwante bewustzijnsverschijnselen’ naast het hoofdonderwerp NDE;    – alle informatie over de NDE en aanverwante bewustzijnsverschijnselen is gehergroepeerd, dwz enerzijds beschrijvend onder de hoofd menuknoppen met die Lees meer…

Nieuw (dubbel)nummer van ‘Terugkeer naar Levenslicht’

Het extra dikke zomer/najaars nummer van ons kwartaal magazine bevat ondermeer uitgebreide verslagen van de ontmoetingsdag op 2/6 in Bilthoven met de integrale teksten van de indrukwekkende presentaties en ook een terugblik op het ontstaan van Stichting Merkawah 30 jaar geleden. Die terugblik in “Om even bij stil te staan…” op de ontwikkelingen van de afgelopen 30 jaar krijgt een extra dimensie met enerzijds het beeld van onze recente ontmoetingsdag en anderzijds het uitgebreide interview met de onderzoekers van het grote Merkawah onderzoek van 1988-2001 waar het allemaal mee begon. Geïnteresseerden kunnen het bestellen bij de penningmeester (of zich ook als donateur aanmelden)

Halfjaarlijkse ontmoetingsdag 2 juni

Op zaterdag 2 juni 2018 hield ons Netwerk de eerste halfjaarlijkse ontmoetingsdag in Bilthoven met als thema:  De Mythe, de Dood en het Leven Welke opdracht krijgen NDE’rs mee voordat ze terugkeren in hun lichaam? Drie ‘ervaarders’ (Jan van Nauta, Monique Nouwen en onze nieuwe secretaris Elisabeth van der Sluijs) vertelden hun verhaal daarover gedurende de ochtenduren, en ’s middags werd er in workshops over nagepraat. Deze dagindeling bleek bij vorige gelegenheden zeer succesvol, dus die werd gehandhaafd. Verder was natuurlijk het ontmoetingselement heel belangrijk. Het programma begon om 10.30 uur en eindigde rond 16.00 uur met de mogelijkheid om na te praten. Tijdens het middaggedeelte worden er momenten voor Lees meer…

‘Jacobine op Zondag’ gewijd aan NDE

In het kader van de ‘Maand van de Spiritualiteit’ was de aflevering van het KRO/NRCV-programma Jacobine op Zondag van 14 januari 2018 geheel gewijd aan de Nabij de Dood-ervaring.  Jacobine van Geel interviewde Pim van Lommel, Rinus van Warven en Lucia Prinsen. Bekijk deze boeiende uitzending via de link hieronder.

Zeer lovende en uitgebreide recensie van Wat een stervend brein niet kan

Het boek Wat een stervend brein niet kan, door Titus Rivas, Anny Dirven en Rudolf Smit (Uitgeverij Elikser, 2013) werd in 2016 vertaald in het Engels en uitgegeven door IANDS USA  (International Association for Near-Death Studies). In dit boek, geheten The Self Does Not Die worden meer dan 100 casussen opgevoerd van Nabij-de-Dood-Ervaringen (NDE’s) gedurende welke door de ervaarder – dus tijdens diepe fysieke bewusteloosheid – waarheidsgetrouwe observaties van de omgeving werden gedaan die naderhand door onafhankelijke derden konden worden geverifieerd èn bevestigd. Dit soort waarnemingen geven sterke bewijskracht aan de hypothese dat het “Zelf”, i.c. het bewustzijn, zelfstandig en gescheiden van het fysieke lichaam kan functioneren. Via deze link Lees meer…

Oproep aan BDE’ers

GEZOCHT ! Mensen met een BDE (Bijna-dood-ervaring) Deel uw ervaring en help het wetenschappelijk onderzoek De onderzoek(st)ers van de Coma Science Group hebben Uw hulp nodig bij hun studie naar Near-Death Experiences (NDE). Dit onderzoek staat nog in zijn kinderschoenen, maar u kunt ons helpen dit fenomeen beter te begrijpen. Contacteer ons op coma@ulg.ac.be of surf voor meer informatie naar www.comascience.org. Met Uw akkoord sturen we U een korte vragenlijst door en vragen U een korte samenvatting neer te schrijven van Uw ervaring. Tot binnenkort! Het team van de Coma Science Group