Extra voorjaarsmededelingen

‘Terugkeer naar Levenslicht’ – Na de vorige melding over het door computerproblemen verlate winternummer nu het heugelijke nieuws dat vandaag (begin mei) het voorjaarsnummer op de mat viel. Rudolf Smit kan tevreden zien hoe hij het ritme van 1 nummer per kwartaal aan het inhalen is, nadat afgelopen zomer de vloer plotseling onder zijn dagelijks leven weggetrokken werd. Hij dankt eenieder voor het meeleven na zijn hartinfarct. – Niet alleen ik moest even wennen aan de vele deuren op de voor- en achterkaft, maar daarmee bedoelde Edward Koster bij het opmaken te verwijzen naar de vele (verschillende) levens die wij doormaken, zoals uitgebreid aan de orde komt in dit nummer. Lees meer…

“Huishoudelijke mededelingen”

Aangepaste editie ANBI gegevens Weinig mensen weten wat dat betekent, maar als je net je belastingaangifte hebt ingestuurd wordt daar uitgelegd, dat donaties aan instellingen met die status aftrekbaar zijn voor de belasting. Zo’n instelling zijn wij als ‘Stichting Netwerk NDE’ van wie het voor veel leden-donateurs niet ongebruikelijk is om vrijwillig jaarlijks een hoger bedrag over te maken dan het basis bedrag. Dat mag ook weleens gezegd worden. Dat basisbedrag hebben wij nu verplicht gesteld om op zijn minst de basiskosten van het magazine te dekken. Het is € 30,00 na het afgeven van een volmacht voor automatische incasso, zodat je het niet meer vergeten kunt (en anders € Lees meer…

“Voorjaarsontmoetingsdag” op 1 juni in Bilthoven

Nu de lente aanbreekt kunnen we dan eindelijk de sluier oplichten over de VOORJAARS ONTMOETINGSDAG op zaterdag 1 juni in Huize Het Oosten in Bilthoven met als thema:  “BIJ WIJZE VAN KIJKEN” Een NDE verandert de manier waarop we naar de wereld kijken. Maar ook hoe we onszelf en de Ander ervaren, kan er door worden bepaald. Zelfs de wetenschap moet het met nieuwe paradigma’s doen. Onder deze link kunt u de volledige uitnodiging aanklikken en downloaden met alle informatie over onderwerp, sprekers, programma, aanmelding en hoe u die dag kunt bijwonen. Voorzitter Raymond Saerens van onze Belgische zustervereniging LIMEN vertelt hoe hij anders naar de wereld (en de wetenschap) Lees meer…

Vernieuwde website

Omdat de informatie op onze site aan actualisering toe was, is daar de afgelopen tijd aandacht achter de schermen aan besteed en is hij nu vernieuwd. Wat zijn de belangrijkste veranderingen 1 achterhaalde, verouderde content en niet werkende links zijn verwijderd en nieuwe aanvullingen toegevoegd; 2 de menustructuur is aangepast, dwz    – een nieuwe sub-knop ‘Over deze site’ onder de Homepage met info over de opzet van de site en wat waar te vinden is;    – een nieuwe knop ‘Non-lokaal bewustzijn’ is toegevoegd voor ‘aanverwante bewustzijnsverschijnselen’ naast het hoofdonderwerp NDE;    – alle informatie over de NDE en aanverwante bewustzijnsverschijnselen is gehergroepeerd, dwz enerzijds beschrijvend onder de hoofd menuknoppen met die Lees meer…

Nieuw (dubbel)nummer van ‘Terugkeer naar Levenslicht’

Het extra dikke zomer/najaars nummer van ons kwartaal magazine bevat ondermeer uitgebreide verslagen van de ontmoetingsdag op 2/6 in Bilthoven met de integrale teksten van de indrukwekkende presentaties en ook een terugblik op het ontstaan van Stichting Merkawah 30 jaar geleden. Die terugblik in “Om even bij stil te staan…” op de ontwikkelingen van de afgelopen 30 jaar krijgt een extra dimensie met enerzijds het beeld van onze recente ontmoetingsdag en anderzijds het uitgebreide interview met de onderzoekers van het grote Merkawah onderzoek van 1988-2001 waar het allemaal mee begon. Geïnteresseerden kunnen het bestellen bij de penningmeester (of zich ook als donateur aanmelden)

Halfjaarlijkse ontmoetingsdag 2 juni

Op zaterdag 2 juni 2018 hield ons Netwerk de eerste halfjaarlijkse ontmoetingsdag in Bilthoven met als thema:  De Mythe, de Dood en het Leven Welke opdracht krijgen NDE’rs mee voordat ze terugkeren in hun lichaam? Drie ‘ervaarders’ (Jan van Nauta, Monique Nouwen en onze nieuwe secretaris Elisabeth van der Sluijs) vertelden hun verhaal daarover gedurende de ochtenduren, en ’s middags werd er in workshops over nagepraat. Deze dagindeling bleek bij vorige gelegenheden zeer succesvol, dus die werd gehandhaafd. Verder was natuurlijk het ontmoetingselement heel belangrijk. Het programma begon om 10.30 uur en eindigde rond 16.00 uur met de mogelijkheid om na te praten. Tijdens het middaggedeelte worden er momenten voor Lees meer…

‘Jacobine op Zondag’ gewijd aan NDE

In het kader van de ‘Maand van de Spiritualiteit’ was de aflevering van het KRO/NRCV-programma Jacobine op Zondag van 14 januari 2018 geheel gewijd aan de Nabij de Dood-ervaring.  Jacobine van Geel interviewde Pim van Lommel, Rinus van Warven en Lucia Prinsen. Bekijk deze boeiende uitzending via de link hieronder.

Zeer lovende en uitgebreide recensie van Wat een stervend brein niet kan

Het boek Wat een stervend brein niet kan, door Titus Rivas, Anny Dirven en Rudolf Smit (Uitgeverij Elikser, 2013) werd in 2016 vertaald in het Engels en uitgegeven door IANDS USA  (International Association for Near-Death Studies). In dit boek, geheten The Self Does Not Die worden meer dan 100 casussen opgevoerd van Nabij-de-Dood-Ervaringen (NDE’s) gedurende welke door de ervaarder – dus tijdens diepe fysieke bewusteloosheid – waarheidsgetrouwe observaties van de omgeving werden gedaan die naderhand door onafhankelijke derden konden worden geverifieerd èn bevestigd. Dit soort waarnemingen geven sterke bewijskracht aan de hypothese dat het “Zelf”, i.c. het bewustzijn, zelfstandig en gescheiden van het fysieke lichaam kan functioneren. Via deze link Lees meer…

Oproep aan BDE’ers

GEZOCHT ! Mensen met een BDE (Bijna-dood-ervaring) Deel uw ervaring en help het wetenschappelijk onderzoek De onderzoek(st)ers van de Coma Science Group hebben Uw hulp nodig bij hun studie naar Near-Death Experiences (NDE). Dit onderzoek staat nog in zijn kinderschoenen, maar u kunt ons helpen dit fenomeen beter te begrijpen. Contacteer ons op coma@ulg.ac.be of surf voor meer informatie naar www.comascience.org. Met Uw akkoord sturen we U een korte vragenlijst door en vragen U een korte samenvatting neer te schrijven van Uw ervaring. Tot binnenkort! Het team van de Coma Science Group

New article in the English section

A new article (A remarkable case of veridical perception) has been added to the English section of this website. Click on ‘Click here for English‘ to go there.