Extra voorjaarsmededelingen

‘Terugkeer naar Levenslicht’
– Na de vorige melding over het door computerproblemen verlate winternummer nu het heugelijke nieuws dat vandaag (begin mei) het voorjaarsnummer op de mat viel. Rudolf Smit kan tevreden zien hoe hij het ritme van 1 nummer per kwartaal aan het inhalen is, nadat afgelopen zomer de vloer plotseling onder zijn dagelijks leven weggetrokken werd. Hij dankt eenieder voor het meeleven na zijn hartinfarct.
– Niet alleen ik moest even wennen aan de vele deuren op de voor- en achterkaft, maar daarmee bedoelde Edward Koster bij het opmaken te verwijzen naar de vele (verschillende) levens die wij doormaken, zoals uitgebreid aan de orde komt in dit nummer.
– Bij het (ingekorte) artikel over werken in het tussenbestaan nog de weggevallen verwijzing naar een uitgebreidere versie op onze site bij de laatste bullet op deze pagina onder “Artikelen” voor mensen, die uitgebreider in onze Zielenreis vlgs Michael Newton geïnteresseerd zijn.

Najaarsontmoetingsdag al in de agenda
Met het mooie programma van de Voorjaarsontmoetingsdag op 1 juni nog voor de boeg – en daarna hopelijk een mooie zomer – hier alvast de tip om 2 november in de agenda aan te strepen voor de Najaarsontmoetingsdag over het thema “Non-lokaal bewustzijn” die we inmiddels konden reserveren met Arie Bos en Pim van Lommel. Zie oa hun boeken op onze site over de relatie tussen onze hersenen en ons echte “ik”.

Print Friendly, PDF & Email