Najaarsontmoetingsdag in Bilthoven op 2 november 2019

Thema: Baas in eigen brein?

Twee inleiders: Arie Bos en Pim van Lommel
‘Zonder bewustzijn is er geen levenslichaam. Zonder bewustzijn is er geen waarneming, geen denken, geen voelen, geen kennis, geen geheugen.’ Arie Bos stelt de hypothese ter discussie dat bewustzijn een product van de hersenen is. Want dat is nooit bewezen. Pim van Lommel meent dat bewustzijn datgene is waarmee elk levend wezen zijn bestaan inhoud en vorm geeft.

En als je het aan Arie Bos vraagt wie hij is, zegt hij: ‘ik’. Ik ben ik. Je zegt niet: ‘mijn brein wil dit jaar naar Spanje op vakantie’. In tegenstelling tot andere denkers, meent Arie Bos dat wij uitdrukkelijk niet ons brein zijn. Maar wat dan wel? Je lichaam? Je bewustzijn? Of allebei? Of misschien hebben we wel een lichaam en zijn we bewustzijn. Over de vraag of we baas in eigen brein kunnen zijn gaat deze ontmoetingsdag. Volgens Arie Bos zijn we zelf wel degelijk verantwoordelijk voor wat ‘daarboven’ gebeurt.
Na de lezing van Arie Bos zal over dit onderwerp Pim van Lommel worden geïnterviewd door Rinus van Warven.

Onder deze link kunt u de volledige uitnodiging aanklikken en downloaden met alle informatie over onderwerp, sprekers, programma, aanmelding en hoe u die dag kunt bijwonen.

Arie Bos is huisarts in Amsterdam Centrum en leidt huisartsen op aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij doceert wetenschapsfilosofie aan medisch studenten aan het Utrechts Medisch Centrum. Hij is auteur van het boek Mijn brein denkt niet, ik wel.

Pim van Lommel is cardioloog. Hij is medeoprichter van Stichting Merkawah, de voorloper van het Netwerk NDE. En hij is de schrijver van het boek Eindeloos bewustzijn, waarin hij een wetenschappelijke visie geeft op het fenomeen Nabij-de-doodervaring en Bewustzijn.

Zie oa hun publicaties op onze site over de relatie tussen onze hersenen en ons echte “ik”.

Print Friendly, PDF & Email