Ontmoetingsdag van Netwerk NDE op 25 juni 2022

Thema: ‘Ontmoeten en Delen – Nawerkingen van een NDE’

Tijdens de NDE ontmoetingsdag op 25 juni aanstaande komt het thema ‘Ontmoeten en delen’ aan bod. Die dag staan persoonlijke ervaringsverhalen en de gevolgen van een NDE centraal. De nieuwe bestuursleden Douwe Reekers en Anke Merkx stellen zichzelf voor door het delen van hun eigen verhaal. Daarna geven we graag de ruimte om in kleinere gespreks­cirkels persoonlijke ervaringsverhalen te delen. Over de NDE zelf en/of over de gevolgen voor het leven dat daarop volgde.

Na het doormaken van een Nabij-de-Dood-Ervaring (NDE) staat je leven vaak op zijn kop. Je kunt naast het ervaren van positieve gevolgen, zoals een toegenomen gevoel van zingeving en verminderde angst voor de dood, ook een moeizaam verwerkingsproces doormaken.

Het verwerkingsproces is voor de meeste NDE’ers een proces van vele jaren.  Dit proces kan worden bemoeilijkt doordat zowel de eigen privéomgeving als de zorgomgeving negatief en soms zelfs vijandig reageert op de vaak moeizaam onder woorden te brengen ervaringen.

De inleiders spreken hun bijdragen uit gedurende de ochtenduren.  ’s Middags kan er in  workshops over worden nagepraat. Het programma begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) en zal eindigen rond 16.00 uur met de mogelijkheid om na te praten. Tijdens het middaggedeelte worden er momenten voor ontmoeting ingeruimd, alsook voor ad hoc workshops.

Plaats

Het inmiddels vertrouwde adres Huize Het Oosten, Rubenslaan 1, 3723 BM Bilthoven. Dit is vlak bij het NS-station Bilthoven. Deze locatie is ook per auto bereikbaar. Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de Rubenslaan en op het terrein van Huize Het Oosten.

Kosten

€ 25,00 voor donateurs van Netwerk-NDE en leden van Limen, €35,00 voor niet-donateurs. €12,50 voor minderjarigen boven 12 jaar.
De lunch is inbegrepen. Betaling geldt als aanmelding.

U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL 44 INGB 0000 19 16 76 ten name van de Stichting NetwerkNDE, onder vermelding van Ontmoetingsdag 25 juni 2022.

Voor onze Belgische vrienden: vermeld bij uw betaling ook nog de BIC/SWIFT-code in verband met betalingen vanuit het buitenland. Deze code is INGBNL2A.

Bij onoverkomelijke financiële bezwaren kan contact worden opgenomen met de penningmeester via penningmeester@netwerknde.nl

 

Print Friendly, PDF & Email