Prope Mortem

In het laatste nummer van Terugkeer naar Levenslicht (januari 2021) staat in het artikel over Prope Mortem een verwijzing naar een aantal filmpjes van vier vrijwilligers en hun NDE-verhaal. Deze filmpjes zijn ook via deze link te bekijken.

Print Friendly, PDF & Email