Vernieuwde website

Omdat de informatie op onze site aan actualisering toe was, is daar de afgelopen tijd aandacht achter de schermen aan besteed en is hij nu vernieuwd.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen
1 achterhaalde, verouderde content en niet werkende links zijn verwijderd en nieuwe aanvullingen toegevoegd;
2 de menustructuur is aangepast, dwz
   – een nieuwe sub-knop ‘Over deze site’ onder de Homepage met info over de opzet van de site en wat waar       te vinden is;
   – een nieuwe knop ‘Non-lokaal bewustzijn’ is toegevoegd voor ‘aanverwante bewustzijnsverschijnselen’       naast het hoofdonderwerp NDE;
   – alle informatie over de NDE en aanverwante bewustzijnsverschijnselen is gehergroepeerd, dwz enerzijds       beschrijvend onder de hoofd menuknoppen met die naam en anderzijds is alle tot heden verspreid staande       achtergrond info daarover samengebracht onder één knop ‘Documentatie’ met sub-knoppen ‘BDE/NDE’,       ‘Non-lokaal bewustzijn’ en ‘Wetenschappelijk’, telkens gegroepeerd in 3 categorieën Artikelen, Boeken en       Links;
   – alle info over onze Stichting Netwerk NDE (incl ‘Contact’) is samengebracht onder één menuknop ‘Wie zijn       wij’;
3 de weergave is iets rustiger gemaakt door de kolom ‘Nieuws’ alleen op de Homepage zichtbaar te laten en    op de andere pagina’s te verbergen en ook de letters iets te vergroten;

 

Print Friendly, PDF & Email