Hulpverlening

Op de pagina’s onder deze knop treft u informatie en tips aan over hulpverlening bij NDE’s voor uzelf wanneer u zo’n ervaring heeft, voor familieleden of anderen in uw directe omgeving of voor externe hulpverleners.

Allereerst een artikel over een onderzoek onder BDEers van de Stichting Netwerk NDE (toen nog Merkawah) en een interview met Tienke Klein en Pim van Lommel.

Psychische problematiek en hulpverlening na een NDE door Drs Igor Corbeau
Toelichting: Dit artikel uit Terugkeer gaat over is de belangrijke afstudeerscriptie uit 2004van de klinisch psycholoog Drs Igor Corbeau . Het laat zien met welke veelal psychische problemen nabij-de-doodervaarders te maken kunnen krijgen, en hoe weinig adekwaat of zelfs ronduit beschadigend daarop wordt gereageerd door hulpverleners (verpleegkundigen, artsen, psychiaters, psychologen enz).

Interview met Tienke Klein en Pim van Lommel 2007
Toelichting: In het kwartaaltijdschrift “Strax”, naar eigen zeggen “het eerste tijdschrift dat een antwoord biedt op de groeiende publieke acceptatie van de dood als onderdeel van het leven” verscheen in voorjaar 2007 jaar een artikel over nabij-de-doodervaringen, geschreven door Annemarie de Haas. Daarin kwamen Dr Pim van Lommel en Netwerk NDE-donatrice, tevens NDE-ster, Tienke Klein, aan het woord.

De pagina’s bij de sub-knoppen hieronder gaan vervolgens in op:

  • de mogelijkheden om via het hulp-telefoon nummer 06.53 31 15 47 of e-mail hulpvragen@netwerknde.nl in contact te kunnen komen met het netwerk van regionale contactpersonen van ons Netwerk NDE
  • een overzicht met “Adviezen aan hulpverleners” van de International Association for Near Death Studies (IANDS), dat u ook kunt downloaden
  • een lijst met contactgegevens van medisch/psychische hulpverleners
  • een overzicht van onze donateur Riks Noorman met 9 hulpverlenerstips
  • Kinder-NDE’s
  • hulpverlening vanuit een religieuze achtergrond door een pastoraal werker, incl. informatie over voormalig ziekenhuispastor Hans Stolp.

 

Print Friendly, PDF & Email