Reïncarnatie

Edgar Cayce
In de eerste helft van de vorige werd Edgar Cayce tot zijn eigen verbazing als orthodox protestant tijdens zijn readings geconfronteerd met verhalen van mensen in vorige levens. Een verklaring daarvoor was, dat hij in trance toegang had tot de zgn Akashic records *), kronieken in het hiernamaals waarin alles wat ooit gebeurd was of nog zou gebeuren geregistreerd stond.

Parapsychologisch onderzoek
Ook in Azië was het verschijnsel al lang een bekend fenomeen. Toen Ian Stevenson, de grote pionier op het gebied van reïncarnatie onderzoek in de 60-er jaren begon, was het dan ook daar dat hij met zijn zorgvuldige research met het natrekken van verifieerbare feiten begon. Daarover publiceerde hij in 1966 het eerste boek “Twenty Cases Suggestive Reincarnation” , dat als een bom insloeg en een klassieker is geworden.
En toen Raymond Moody in 1975 met zijn boek “Life After Life” die lijn doortrok met het onderzoek naar NDE’s breidden zich de inzichten in reïncarnatie allengs uit via een aanzwellende stroom onderzoek.

Zie van de Association for Research and Enlightenment (ARE) bijvoorbeeld de video van John van Auken over onze ziel tijdens en buiten het fysieke bestaan.

Voor Nederland zijn de beide boeken “Een ring van Licht, (1+2)” van Hans ten Dam (1983) te noemen , alsook vele publicaties van Drs. Titus P.M. Rivas op dit gebied.
In 2007 publiceerde Titus Rivas samen met Dr. Kirti Swaroop Rawat het boek “REINCARNATION The Scientific Evidence is Building”, opgedragen ‘aan alle wetenschappers, die bijdragen aan reïncarnatie onderzoek en ter nagedachtenis aan Dr. Ian Stevenson (1918-2007)’. Het boek ontstond naar aanleiding van een in 1991 in Spanje georganiseerde internationale conferentie over onderzoek naar voortbestaan en reïncarnatie. Daar ontmoetten Dr. Kirti Swaroop Rawat en Titus Rivas elkaar voor het eerst en besloten zij samen een boek te schrijven over wat zij als goede bewijsvorming beschouwden. Het bevat een gedegen verhandeling over het onderwerp en bij ieder hoofdstuk zeer uitgebreide literatuurverwijzingen. Omdat dit boek helaas niet meer verkrijgbaar is en de inhoud op straffe van processen ook niet meer geheel of gedeeltelijk gepubliceerd mag worden hier als vervanger een eerdere publicatie “Parapsychologisch reïncarnatieonderzoek” van Titus Rivas uit 2003 met zijn instemming aangevuld met de uitgebreide literatuurverwijzingen, welke versie hier geopend en evt gedownload kan worden. Deze is zeer de moeite waard om te lezen om te begrijpen waar het bij reïncarnatie om gaat.

Titus Rivas is een uiterst productieve wetenschapper die het reïncarnatieonderzoek zowel filosofisch, parapsychologisch als practisch benadert in zijn boeken, artikelen en boekbesprekingen. Een overzicht hiervan is bijvoorbeeld te vinden op de website  met de uitgebreide database met (downloadbare) artikelen van voornamelijk Titus Rivas, maar ook van een aantal anderen.

Hypnotische regressie
Verder zijn naast de tegenwoordige overvloed aan video’s op het internet enkele documentaire TV programma’s over reïncarnatie van enkele decennia geleden nog vermeldenswaard, nl:

  • Eén programma van de Australische hypnotiseur, Peter Ramster, die in zijn documentaire vier cases liet zien, onder wie een vrouw die op het Engelse platteland terecht kwam, die zelfs oud Engels dialect ging spreken.
  • Het andere was een wekelijkse serie “Wie was ik?” van de KRO in 2005, waarin Lowie de Bie 52 mensen onder hypnose terug bracht naar een vorig leven. Acht van hen wisten zich nog dingen te herinneren, die tegenwoordig nog waren te achterhalen, o.a. in bezoeken aan die plaatsen.

Op dit gebied zijn vele regressie therapeuten actief.

————————
*) In de verslagen van mensen over het hiernamaals wordt ook melding gemaakt van ondermeer een ‘Hall of records”, waar deze Akasha kronieken over bijvoorbeeld vorige levens zijn te raadplegen.

Print Friendly, PDF & Email