Non-lokaal bewustzijn

 

Deze pagina betreft achtergrondinformatie rond het thema Non-lokaal bewustzijn en is onderverdeeld in de categorieën Artikelen, Boeken en Links

ARTIKELEN

BOEKEN


An End to Upside Down Thinking – Mark Gober

Dispelling the Myth That the Brain Produces Consciousness, and the Implications for Everyday Life

In het ook op deze lijst genoemde boek van Alan Hugenot verwijt hij de Westerse wetenschap haar onwetenschappelijke en kortzichtige houding, waarin zij vaak relevant bewijs vanuit nieuwe studies negeert. Net als hij valt Mark Gober het Materialisme  aan in dit boek door een overzicht te geven van recent en lopend multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek over non-lokaal Bewustzijn. Dit feitelijk overzicht indiceert ook, dat de huidige stand van zaken in de discussie tussen enerzijds een door het fysieke brein geproduceerd, niet-voortbestaand bewustzijn en het non-lokaal bewustzijn dat na het sterven voortbestaat, een kantelpunt van een nieuw paradigma nadert. Daarbij wordt het steeds moeilijker om het groeiende bewijs vanuit de huidige wetenschappelijke activiteiten te negeren. Om een indruk van de inhoud van het boek te geven en vanwege het indrukwekkende samenvattende overzicht heb ik de Inhoudsopgaaf en de vertaalde volledige tekst van Hoofdstuk 12 bijgesloten, waarin hij terugblikt op de inhoud van de voorgaande hoofdstukken.

Waterside Press, Cardiff-by-the-Sea (2018)


One Mind – Larry Dossey, M.D.

How our individual mind is part of a greater Consciousness and why it matters 

In de 20ste eeuw raakten we bekend met verscheidene onderverdelingen van de geest: het bewustzijn, het onbewuste, het onderbewustzijn, voorbewustzijn, enz. Maar wat we niet wisten was dat er een ander niveauvan bewustzijn was, een allesomvattende, oneindige dimensie van gedeelde intelligentie: het Ene Bewustzijn.Dat non-lokale universele bewustzijn verbindt ons allen in ruimte en tijd.

Voortschrijdend onderzoek toont aan, dat dit non-lokale bewustzijn niet zomaar een idee is; het is realiteit. In dit boek deelt Larry Dossey deze fascinerende ervaringen en onderzoek die het concept ondersteunen, zoals:

Met iemand op afstand gedeelde gedachten, emoties en fysieke sensaties; communicatie tussen wezens met gevoel, zoals huisdieren; krijgen van voorheen onbekende kennis van een overleden persoon; vinden van verborgen of verloren voorwerpen uitsluitend via mentale middelen; rechtstreeks contact met een bijzondere sfeer door NDE’s.

Haye House, Inc. – New York City (2013)


THE NEW SCIENCE OF CONSCIOUSNESS SURVIVAL and the Metaparadigm Shift to a Conscious Universe – Dr. Alan Ross Hugenot

Zomer 2017 hield hij een presentatie in Bilthoven voor Netwerk NDE, die veel indruk op mij maakte en voor mij aanleiding was om op mijn website aandacht aan hem en zijn boek te besteden (https://www.olyphant.nl/Zoektocht/onze-kosmos/nieuw-paradigma-bewust-universum/). Na het behalen van zijn ingenieurs titel had hij geleerd om de werkelijkheid te beschouwen vanuit het perspectief van de Newtoniaanse materialistische wetenschap. Maar in 1970, nadat hij een Nabije Doodervaring overleefde na een motor ongeluk, veranderde zijn visie op alles: “De les, die ik leerde toen ik buiten mijn lichaam was, is dat wij geen fysieke wezens zijn, maar in plaats daarvan eeuwige geesten die tijdelijk fysieke lichamen hebben”. Sinds die tijd heeft hij meer dan 40 jaren al het toen bekende wetenschappelijke onderzoek over voortbestaan van het bewustzijn en het hiernamaals bestudeerd, inclusief Nabije Doodervaringen, reïncarnatie en regressie therapie over vroegere levens, communicatie met overledenen en de ondersteunende theorieën van quantum fysica.
Zie ook dit interview “On the Nature of Consciousness & Survival” uit 2015 met hem. (https://www.youtube.com/watch?v=yByEQfaD314)

Uit zijn onderzoek resulteerde dit boek “The New Science of Consciousness Survival and the Metaparadigm Shift to a Conscious Universe”. Zijn Voorwoord bij dat boek heb ik opgenomen achter deze link. Op die eerdergenoemde pagina zijn meerdere links naar gedeelten uit zijn boek (oa het vertaalde Voorwoord) opgenomen. Omdat dit boek zo immens veel referenties bevat naar video’s en andere boeken, voeg ik dat overzicht “Bibliography Alan Hugenot’s book” bij voor verdere naslag.

Hij verwijt de algemeen geldende wetenschap kortzichtigheid en arrogantie in hun miskennen van het Dualisme en het zich nog krampachtig vastklampen aan de achterhaalde Newtoniaanse materialistische visie van zo’n 350 jaar geleden en refereert bijvoorbeeld aan Gideon Lichfield’s statement over zijn theorieën in de Atlantic Monthly (april 2015): “…. als Materialistische skeptici mij aanvallen, vallen ze in wezen Erwin Schrödinger, Max Planck, Werner Heisenberg, David Bohm, Albert Einstein, Paul Dirac, Wolfgang Pauli, Ernest Rutherford, en alle andere grondleggers van de quantum electrodynamica aan”.

NB links naar vertaalde stukken invoegen

Dog Ear Publishing, Indianapolis (2016)


The Death Experience, What it is like when you die – Alan Ross Hugenot

Dit boek beschrijft wat je ervaart bij het sterven en je reis naar het hiernamaals op basis van zijn eigen NDE, waarin hij stierf, zijn lichaam verliet naar het hiernamaals en terugkeerde voor een 2e leven in hetzelfde lichaam na een ernstig motor ongeluk in 1970. In zijn ervaringen heeft hij het Tibetaans Dodenboek, het Egyptisch Dodenboek, de huidige NDE research door IANDS, Dr Ian Stevenson’s research over Kinderen die vorige levens herinneren van de University of Virginia, en studies over ‘After-Death-Communication’ van de Universiteit van Arizona betrokken. Ook wordt ingegaan op de huidige wetenschap over het voortbestaan van bewustzijn, waarbij hij aangeeft hoe kwantumfysica en het hiernamaals zouden kunnen bestaan in donkere energie in alternatieve dimensies.
Met zijn technische achtergrond als marine engineer, die gelooft in de realiteit van alternatieve dimensies, heeft hij zich na zijn NDE op het bestuderen van de fysische verklaringen hierachter geworpen. Hij vindt het verbazingwekkend, dat de fysische en medische wetenschap en de filosofie geen consenus hebben kunnen vinden over wat er hierna komt.

Dog Ear Publishing, Indianapolis (2012)


When did you ever become less by dying? AFTERLIFE: The Evidence– Stafford Betty

Stafford Betty heeft zij hele leven al van Sydney tot Toronto en van London tot LA radio shows gegeven over zijn research naar het hiernamaals. Hij heeft vele jaren als Professor of Religious Studies aan de California State University in Bakersfield met succes de cursus ‘The Meaning of Death’ gegeven. Een van de sleutels van het succes vormden de discussies over wat er gebeurt bij de dood en wat er daarna zou kunnen gebeuren. De meeste studenten kunnen niet uit de voeten met de gedachte dat er bij de dood niets overblijft en hij behandelde dan de verschillende inzichten die aangeven dat dit niet zo is en dat het doorgaat.
Die inzichten zijn niet gebaseerd op religieuze doctrine, maar op wetenschappelijke en filosofische analyse van de aanknopingspunten daarvoor, die bijna geheel van seculiere aard zijn. Daar zijn 9 aanknopingspunten voor: sterfbed visioenen, NDE’s, geestverschijningen, poltergeist verschijnselen, communicatie met overledenen via mediums, bezetenheid door geesten, reïncarnatie herinneringen door erg jonge kinderen, communicatie met geesten via electronische instrumenten en onverklaarbare helderheid bij gevorderde Alzheimer patiënten vlak voor het sterven. De meeste onderzoekers naar het hiernamaals die dit soort informatie kennen geloven sterk in het voortbestaan na de dood. Zij zien terecht, dat het brein niet het bewustzijn produceert, maar het orgaan is dat het toepast.

White Crow Books, Hove, UK, (2016)


The Afterlife Unveiled, What the dead are telling us about their world – Stafford Betty

Stafford Betty is Professor of Religion aan de California State University in Bakersfield en is een expert op het gebied van studies over het hiernamaals. In dit boek behandelt hij ondermeer de via mediums gechannelde verhalen van 7 personen: William Stainton Moses (Anglicaans voorganger en beroemd Engels medium), Leslie Stringfellow (een 20-jarige Texaan), rechter David Hatch (die na zijn professie als rechter en advocaat spirituele filosofie bestudeerde), Frederic W.H. Myers (een van de beroemde oprichters van de Society for Psychical Research), Robert Hugh Benson (Anglicaans priester en zoon van Edward White Benson, Aartsbisschop van Canterbury), Frances Banks (een Anglicaanse non) en Alvin D. Mattson (prominent Luthers predikant, theoloog en professor). De genoemde samenvatting is vooral op deze verhalen gebaseerd.
Het complete vertaalde verhaal ‘Leven in de Ongeziene Wereld’ (Life in the World Unseen) van Robert Hugh Benson met een concreet verslag van zijn ervaringen vanaf zijn ‘overgaan’ is hier ook te lezen en te downloaden. Dat is in feite de Sfeer van Illusie, die Frederic Myers in zijn overzicht van de opeenvolgende sferen de 3e sfeer noemt, die soms ook wel het Zomerland wordt genoemd.

O-Books, John Hunt Publishing Ltd, Alresford, Hants UK, (2011)


It’s a Wonderful Afterlife, Further Adventures in the FLIPSIDE, Volume I + II – Richard Martini

Richard Martini is een bekende schrijver en filmer, die oa 45 Life-Between-Lives regressies (LBL’s) filmde. In zijn research gaat hij uitgebreid in op het hiernamaals. Het bevat interviews met wetenschappers over de bron van bewustzijn, vergelijkt NDE’s met LBL sessies en interviewt mensen in het hiernamaals, die ondermeer beweren God te ontmoeten en hun levensreis te begrijpen. Interviews over bewustzijn buiten het brein met oa wetenschappers als neurowetenschapper Mario Beauregard (”Brain Wars”), Dr. Bruce Greyson, de vader van NDE research, de research van Dr. Helen Wambach en die van Dr. Michael Newton (”Journey of Souls”). Het omvat ook interviews met NDE-ers David Bennett (”Voyage of Purpose”), Jeremy Kagan, Dr. Rajiv Parti en Jeffry Martini en de in de Newton methode getrainde hypnotherapeut Scott De Tamble. Het vergelijkt de verslagen van Dr. Eben Alexander (”Proof of Heaven”) en Colton Burpo (”Heaven is for Real”). Hij onderzoekt ook zijn eigen onconventionele reis naar deze , waarin hij ook een eigen tussen leven diepteregressie betrekt. Het wordt doorspekt met verslagen van tussen-leven sessies met mensen met heldere herinneringen niet alleen aan hun vorige levens, maar ook aan de tussen-levens sfeer waarin zij beweren hun huidige leven te hebben gekozen. Zie hier de Inhoudsopgave.

HominaPublishing, Santa Monica, USA, CA, Smashwords Edition (2015)


Reis der Zielen – Michael Newton, Ph.D.

In de beginjaren van zijn praktijk als therapeut en hypnotiseur gebruikte dr. Michael wel de traditionele hypnose- en herinneringstherapieën om de oorzaak vast te stellen van verontrustende herinneringen en jeugd trauma’s, maar hij weigerde om regressietherapie toe te passen als zijn cliënten daarom vroegen. Zijn interesse in reïncarnatie en metafysica was slechts een intellectuele interesse, totdat hij in een case ontdekte, dat het mogelijk was om in de zielenwereld te kunnen “zien” door de geestesogen van de gehypnotiseerde, die vertelde over het leven tussen de levens op Aarde.
Daarna is hij dit verder gaan bestuderen en toepassen, wat mede door de duizenden cases leidde tot zijn eigen methode, waarop hij zich vervolgens ging toeleggen en vanuit zijn eigen instituut vele therapeuten in die methode ging trainen. De inhoud van dit eerste boek uit 1994 is op meer dan de 29 vermelde cases gebaseerd van mensen over de reis die hun ziel heeft gemaakt.
Met regressietherapie (‘Life Between Lives’) brengt Newton mensen onder diepe hypnose terug naar de tijd die zij in de spirituele wereld doorbrachten, om vervolgens te vertellen hoe deze wereld waar we heengaan eruitziet, wat we doen als zielen en waarom we terugkeren in een bepaald lichaam. Deze casestudies geven dieper inzicht in:
– wat het is om dood te gaan;
– wat je ziet en voelt vlak na het sterven;
– wat er gebeurt met de ziel in afwachting van de wedergeboorte;
– waar en wanneer je leert zielsverwanten op aarde te herkennen;
– welke verschillende zielsniveaus er bestaan;
– wat er omgaat in ‘verwarde’ zielen.
Michael Newton Ph.D. werkte meer dan veertig jaar als psycholoog, hypnotherapeut en leraar en schreef diverse boeken, die in vele talen zijn vertaald.

(zie ook deze uiterst verhelderende video, waarin Michael Newton, in het Engels, uitlegt wat zijn ervaringen hem leerden)

Deze uitgave van Uitgeverij Charish, Raalte uit 2004 is via bol.com verkrijgbaar (maar gelet op het Nederlands van de vertaler is mogelijk een latere uitgave van Uitgeverij Altamira meer aan te bevelen)


The French Revelation – N. Riley Heagerty

Voice to Voice Conversations With Spirits Through the Mediumship of Emily S. French

Witnessed, Tested and Documented by the Celebrated Buffalo Attorney, Edward C. Randall
Alle verslagen van deze jarenlange zittingen in het donker met Edward C. Randall en het medium Emily French aan het begin van de vorige eeuw werden bewerkt in 1995 door N. Riley Heagerty.

Het boek biedt een boeiend verslag van deze conversaties met de stem van een onafhankelijke geest van gene zijde via het medium Emily French. Het geeft o.a. een beeld van veel geesten, die verder op weg geholpen konden worden, nadat zijzelf nog niet konden bevatten dat zij overleden waren.

White Crow Books, Hove, UK (2015)


Gestuurd Toeval – Marianne Lensink

Gaat over “Perimortale ervaringen”, ook bekend als ADC (After Death Contacts)

Als je na vierendertig jaar gelukkig samenzijn je partner verliest, rijst de vraag of met de dood ook een einde is gekomen aan de liefde. Na een periode van moeizaam opkrabbelen en zoeken naar een nieuw evenwicht, ondernam de auteur een speurtocht naar de essentiële levensvraag:
‘Is liefde sterker dan de dood?’
Twee jaar later kon zij deze vraag uit eigen ervaring positief beantwoorden:
‘Ik houd nog steeds van hem en ik weet: hij houdt van mij. Na zijn dood zijn er zoveel toevalligheden gebeurd, teveel om toeval te zijn; er lijkt een soort sturing achter te zitten. Ik bedenk, dat ik kan kiezen tussen twee verschillende ideeën: bij de dood houdt alles op en is het zwart, of: de geest leeft verder in een andere dimensie in het licht. Ik kies voor het laatste…’
Een ontroerend verslag van het leren omgaan met de dood van een dierbare geliefde.

ISBN: 978 90 6556 117 6, Sigma/Schors.


Toevallige Signalen – Marianne Lensink

Toevallige Signalen bestaat uit meer dan honderd verhalen over bijzondere ervaringen rondom de dood, de zo genoemde `perimortale ervaringen . Deze verhalen zijn aan de auteur verteld of toegestuurd na een oproep aan het einde van haar eerste boek, Gestuurd Toeval.
Op zoek naar informatie over dit soort gebeurtenissen schreef ze naar de Stichting Merkawah, die onderzoek doet naar `Bijna-Dood-Ervaringen (BDE). Zo leerde ze dat perimortale ervaringen vaker voorkwamen dan Bijna-Dood-Ervaringen, maar dat mensen hier nauwelijks over durfden te praten uit angst om voor ‘gek’ te worden versleten.
Marianne Lensink schreef haar eerste boek om meer te weten te komen over deze perimortale ervaringen, terwijl zij ondertussen een zoektocht begon naar wat er zoal over `perimortale ervaringen bekend was. Het resultaat was een dikke stapel brieven en heel veel telefoontjes van mensen die een partner, ouder, kind of vriend hadden verloren. Deze spontane reacties waren vaak zeer ontroerende ervaringen.
Met de verhalen in Toevallige Signalen hoopt de auteur iedereen die een dierbare geliefde heeft verloren, te kunnen troosten en zo te laten zien dat de dood zeer waarschijnlijk geen einde is, en dat misschien de overledenen voortleven in een andere dimensie.
Marianne Lensink is ervan overtuigd dat overledenen ’toevallige signalen’ naar deze wereld sturen om ons te laten weten dat hun geest voortleeft en dat de DOOD geen EINDE is.

ISBN 9789065562739, Sigma/Schors


 

LINKS

hiernamaals/parapsychologie

 • Op 12 april gaf (UvA DOPS), het Dept of Psychiatry and Neurobehavioral Sciences van de University of Virginia tijdens het Tom Tom Founders Festival in Charlottesville, VA, een conferentie een boeiend overzicht van de wetenschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen 50 jaar met Jim Tucker, Bruce Greyson, Edward Kelly, Emily Williams Kelly en Kim Pemberthy, gemodereerd door John Cleese.
  https://youtu.be/4RGizqsLumo
 • In de Digitale Swedenborg Bibliotheek vindt men alles over en van deze Zweedse wetenschapper, filosoof en theoloog die een bewijs wilde leveren voor het bestaan van de ziel.
  http://www.swedenborg.nl/
 • De Studievereniging voor Psychical Research (SPR), het Parapsychologisch Instituut, de Leerstoel Parapsychologie aan de Universiteit Utrecht en het Tijdschrift voor Parapsychologie presenteren zich op
  http://www.parapsy.nl/
 • De website van de American Society for Psychical Research is inactief, dus alleen voor wat ouder materiaal zie
  http://www.aspr.com/index.html
 • Uitleg van Michael Newton zelf over wat hij tijdens zijn leven in alle ervaringen met regressie hypnose in tussen-levens sessies leerde, waar hij een speciale methode voor ontwikkelde
  https://youtu.be/Vk5bSG78pbQ
 • Fysicus en Nobelprijswinnaar Brian Josephson onderzoekt parapsychologische fenomenen.
  http://www.tcm.phy.cam.ac.uk/~bdj10/Interview
 • Dr. Alan Ross Hugenot, die na zijn NDE in 1970 uitgebreid onderzoek doet naar mogelijk wetenschappelijke verklaringen
  https://www.youtube.com/watch?v=yByEQfaD314
 • Website met dagelijks blog van Dr. Elisa Medhus en haar zoon Erik Medhus, die zelfmoord pleegde en nu in dagelijkse contacen via mediums vertelt over het leven daar
  http://channelingerik.com/
 • Interview met Hans Stolp met terugblikken op zijn leven na het overlijden van zijn partner.
  https://www.npostart.nl/de-verwondering/24-11-2019/KN_1708932/
 • Uitgebreide site van Victor Zammit
  http://www.victorzammit.com/

 

sterven

 • Wij nemen graag een link op naar de site van Elizabeth Kübler-Ross Stichting, kortweg EKR. Dit is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om het gedachtegoed van Elisabeth Kübler-Ross levend te houden. De EKR wil in onvoorwaardelijke liefde mensen helpen moeilijke ervaringen zoals verlies (in de breedste zin), sterven en rouw een zinvolle plaats in hun leven te geven. De Nederlandse tak is opgehouden te bestaan. Wij verwijzen u daarom naar de Belgische website
  http://www.kublerrossvlaanderen.be of de internationale website http://www.ekrfoundation.org/
 • Een mooie site die “de dood bespreekbaar wil maken” is
  www.overdedood.nlhttp://www.overdedood.nl

reïncarnatie

 • website en video Reïncarnatie en leven na de dood van Jan Wilssens met zeer veel informatie over de brede context van zowel NDE als aanpalende onderwerpen.

Toelichting: Er is de laatste jaren, onder invloed van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen, een nieuw en juister beeld onstaan over leven en dood. Belangrijke, ernstige onderzoekers als Raymond Moody, Elizabeth Kübler-Ross, Bruce Goldberg, Brian Weiss, Micheal Newton, Pim Van Lommel, Peter Fenwick, Gary Schwarz, Brian Josephson, David Bohm, Helen Wambach, Ian Stevenson en nog heel wat anderen deden/doen onderzoek naar uittredingen, bijna dood ervaringen, sterfbedvisioenen, communicatie met overledenen (oa door mediums en elektronische apparatuur) en reïncarnatie. Allen, zonder uitzondering, waren bij aanvang (niet- religieuze) wetenschappelijke sceptici die door omstandigheden in contact kwamen met een aantal ‘vreemde’ en onverklaarbare fenomenen. Door hun onderzoek (dat vaak jaren duurde) kwamen ze tot een aantal conclusies : het menselijk bewustzijn is geen product van de hersenen, de mens kan waarnemen en functioneren als zijn lichaam reeds (klinisch) dood is, contact met overledenen is mogelijk via (ernstige en eerlijke) mediums, de mens wordt kennelijk terug geboren (reïncarnatie).
Conclusie: de ‘dood’ zoals wij die (menen te) kennen bestaat niet. De gangbare opvattingen over de dood zijn eigenlijk nog steeds gebaseerd op (soms letterlijk) middeleeuwse opvattingen. De dood is iets wat afschrikt, waar we niet over praten. Het is echt een taboe. En als we ermee geconfronteerd worden weten we niet hoe ermee om te gaan. Vaak wordt de dood gezien als een soort ‘eeuwige slaap’ of een intrede in het grote niets. Of er zijn natuurlijk de religieuze opvattingen die ook allemaal verkleurd zijn door de sociale en culturele omstandigheden waarin ze ontstonden. De nu volgende informatie is gebaseerd op de onderzoeken en de belangrijke en vernieuwende conclusies van ondermeer de bovenvermelde onderzoekers. Deze conclusies zijn tegelijk heel grensverleggend maar ook heel hoopgevend: Het leven stopt niet bij de dood en het afscheid is slechts tijdelijk!
De website www.rnlnd.com en de video https://www.youtube.com/watch?v=gaE5bJiUiEM&t=2s

 • Het Department of Perceptual Studies van de University of Virginia met Jim Tucker als huidig directeur zet al ruim 50 jaar het werk van Ian Stevenson, de pionier op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar Reïncarnatie voort. Hier zijn artikel “The science of reincarnation” met aan het eind een uitgebreide lijst commentaren met veel wetenschappelijke “beter weters”, terwijl hijzelf daarbuiten blijft. En voorts zijn eigen website 
  http://uvamagazine.org/articles/the_science_of_reincarnation en  http://www.jimbtucker.com/
 • TV programma van de Australische hypnotiseur Peter Ramster, die in zijn documentaire vier cases liet zien, onder wie een vrouw op het Engelse platteland terecht kwam, die zelfs oud Engels dialect ging spreken.
  https://www.youtube.com/watch?v=HayY1yyXnn0&list=PLAB2E742F250D0DCF
 • In het voorjaar van 2005 bracht Lowie de Bie 52 mensen naar een vorig leven. Acht van hen wisten zich dingen te herinneren die in onze tijd nog te achterhalen zijn. Samen met Derek Bolt bezochten zij de plaatsen die zij zich tijdens de sessies herinnerden. Hun ervaringen werden in het KRO programma Wie was ik uitgezonden en bijna een miljoen mensen verbaasden zich wekelijks hoe nauwkeurig de beelden uit het verleden overeenkwamen met die van nu.
  https://www.all-1.nl/kijk-zelf/wie-was-ik
Print Friendly, PDF & Email