Kwartaaltijdschrift ‘Terugkeer naar Levenslicht’

Terugkeer naar Levenslicht is het officiële orgaan van het Netwerk Nabij-de-Dood-Ervaring (voorheen Stichting Merkawah) en de Vlaamse tegenhanger Limen (= Latijn voor Drempel). Sinds voorjaar 2017 hebben de twee organisaties hun onderlinge banden versterkt en het samengaan van het Nederlandse Terugkeer en het Vlaamse Levenslicht is daarvan een eerste resultaat. Voorlopig was de titel dus Terugkeer naar Levenslicht. Hoewel een toepasselijke naam, die bovendien voor tweeërlei uitleg vatbaar is, heeft het plan om met ingang van 2019 met een nieuwe kortere, krachtige naam te komen net als het verschijnen van het laatste nummer enige vertraging opgelopen.

Terugkeer naar Levenslicht verschijnt gewoonlijk in de maanden maart, juni, oktober en december. Elke drie maanden ontvangt de donateur minimaal 24 pagina’s informatie over de nabij-de-doodervaring in de vorm van NDE-verhalen, verslagen van wetenschappelijk onderzoek, sfeerimpressies (foto’s, gedichten, e.d.), filosofische beschouwingen, en informatie over het werk van Netwerk NDE zelf.

Terugkeer naar Levenslicht bevat vrijwel altijd verslagen van Nabij-de-Dood-ervaringen, wetenschappelijke artikelen over het fenomeen Nabij-de-Dood-ervaring en artikelen over aanverwante fenomenen zoals BLE (buitenlichamelijke ervaringen) en ADC (After Death Contacts – in het Nederlands beter bekend als ‘peri-mortale ervaringen’, ofwel ervaringen rondom het sterven). Daaronder vallen sterfbedvisioenen – die soms veel overeenkomst hebben met nabij-de-dood-ervaringen – verschijningen van overledenen, enz.

Donateurs van het Netwerk Nabij-de-Dood-ervaringen en leden van Limen Vzw ontvangen dit tijdschrift gratis. Artikelen in dit tijdschrift van meer dan gemiddeld belang worden ook geplaatst op deze website. Zie hieronder en onder Artikelen.

Bijgaand nog de volledige cover van het eerste nummer van het vernieuwde Terugkeer naar Levenslicht.

Voor oudere artikelen uit Terugkeer, zie onder de menu-items Documentatie en Ervaringen.

Print Friendly, PDF & Email