Netwerk NDE

Geschiedenis en huidige situatie
In 1988 werd ons netwerk onder de naam Merkawah in het leven geroepen door een chirurg, een cardioloog, twee psychologen en een coördinator met als eerste doel het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar het verschijnsel nabij-de-doodervaring, kortweg aangeduid met NDE. Dit onderzoek werd in tien algemene ziekenhuizen in Nederland gehouden onder gereanimeerde hartpatiënten.

Stichting Netwerk NDE is vrijwel vanaf het begin een afdeling geweest van de International Association for Near-Death Studies (IANDS), die gevestigd is in de USA. Hierbij moet echter wel vermeld worden dat het hierbij vooral om een associatie gaat: Netwerk NDE is autonoom en staat op geen enkele wijze onder controle van IANDS-USA.

De voorlichting geschiedt door middel van het geven van lezingen, het organiseren van symposia, het verschaffen van achtergrond informatie via deze website, het informeren van de media, het stimuleren van vertaling van boeken en het verspreiden van folders en informatiemappen, alsmede het uitgeven van het kwartaal-tijdschrift Terugkeer naar Levenslicht.

Gastlessen/-colleges aan opleidingen voor verpleegkundigen en artsen vormen een belangrijk onderdeel van de voorlichting. Bij de lezingen en lessen wordt waar mogelijk gebruikt gemaakt van audiovisuele media (video en DVD).
Ook de media besteden meer aandacht aan de NDE. Zo is op verschillende niveaus interessant materiaal verschenen dat de voorlichting kan ondersteunen.

Tenslotte dient vermeld te worden dat Netwerk Nabij-de-Dood Ervaring een stichting is zonder winstdoel, en dat zij geheel gerund wordt door vrijwilligers. Een aardig overzicht wordt gegeven in de Terugblik bij het 20-jarig jubileum in 2008.
Voor informatie: info@netwerknde.nl

Bestuur en Organisatie

KvK nummer: 41183284

Naam Rol e-mailadres
Open Vacature Voorzitter* voorzitter@netwerknde.nl
Marianne Blankestein Secretaris* secretaris@netwerknde.nl
Gert Kunnen Penningmeester* penningmeester@netwerknde.nl
Douwe Reekers Bestuurslid/Regionale contacten douwe@netwerknde.nl
Eva Dunlop
Hoofdredacteur Terugkeer redactie.terugkeer@netwerknde.nl
Rudolf Smit Adviseur / Ad interim Voorzitter voorzitter@netwerknde.nl
Open Vacature Bestuurslid Diversen
hulpvragen@netwerknde.nl
info@netwerknde.nl
lezingen@netwerknde.nl

* Het bestuur word gecontroleerd door een onafhankelijk gekozen kascommissie

Externe contacten

Samenwerkingen

  • International Association for Near- Death Studies IANDS (Verenigde Staten)
  • LIMEN (België)
  • Netzwerk Nahchtoderfahrung N.NTE (Duitsland)
Wij streven internationaal een actieve samenwerking na op het vlak van publiciteit in de vorm van lezingen en publicaties, onderzoek en het uitwisselen van gegevens.

In Nederland onderhouden wij actieve contacten met de media, terwijl wij open staan voor het houden van lezingen in de medische wereld en specifieke groepen (bijvoorbeeld kerken, hospices, etc.), terwijl wij ook ons eigen regionale netwerk hebben (bereikbaar via de hulptelefoon) voor contacten met personen, die behoefte hebben aan een gesprek

Stichting netwerk NDE is geassocieerd met de International Association for Near- Death Studies in Amerika.
Website: www.iands.org

Voorts onderhouden wij nauwe werkcontacten met onze Vlaamse zustervereniging IANDS Flanders / Limen VZW, de Vlaamse vereniging van bijnadoodervaarders.
Naast de samenwerking wat betreft ons Nederlandstalige magazine “Terugkeer naar Levenslicht” onderzoeken wij mogelijkheden voor verdere samenwerking. Zo heeft Limen al een Nieuwsbrief waarvoor u zich ook kunt aanmelden…
Website: www.bijnadoodervaring.be

Ook streven wij een nauwere samenwerking na met het Netzwerk Nahtoderfahrung (N.NTE), onze Duitse zustervereniging.
Website: http://www.netzwerk-nahtoderfahrung.org/

Print Friendly, PDF & Email