Kinder-NDE

Nog meer aandacht en zorg misschien dient men te geven aan kinderen die een NDE hebben ondergaan. Zoals wij al eerder aangaven, heeft naar schatting 90% van de kinderen die in een kritische medische situatie terecht komen, zoals een verdrinking, een NDE. Is het voor volwassen NDE’rs al heel moeilijk onder woorden te brengen wat ze hebben meegemaakt, voor kinderen geldt dat waarschijnlijk even zeer, zoniet meer. Een verkeerde reactie uit hun omgeving op hun spontane opmerkingen (“ik heb oma gezien” — terwijl oma reeds lang overleden is; “ik wil weer naar dat licht”, en/of “had u me daar maar gelaten” — na bijkomen van een operatie) kan ze dan ook in grote verwarring brengen. Ze kunnen zich dan terugtrekken in hun eigen wereldje en afstandelijk worden. Kortom, zulke kinderen zijn er bij gebaat als hun verhalen met begrip en interesse worden ontvangen en dus niet afgedaan worden als kinderlijke fantasie.

Voor zowel volwassenen als kinderen geldt, dat stil luisteren — zonder aandringen — vaak voldoende is om zich gehoord te voelen. Woorden kunnen, zeker in het begin, moeilijk gevonden worden om de ervaring te omschrijven. Voor hulpverleners heeft Stichting Netwerk NDE een apart document vervaardigd, waarin richtlijnen staan voor een adequate omgang met NDE’rs. Dit kan vanaf onze website worden gedownload.

Zie meer informatie bij de sub-pagina ‘Kinder-NDE’s‘ onder de menu knop ‘Hulpverlening’

Print Friendly, PDF & Email