Kwartaaltijdschrift ‘Terugkeer’

Het kwartaaltijdschrift Terugkeer is als het ware het visitekaartje van Netwerk NDE

terugkeer-jub2013Terugkeer is het officiële orgaan van het Netwerk Nabij-de-Dood-ervaring. Het verschijnt gewoonlijk in de maanden maart, juni, oktober en december. Elke drie maanden ontvangt de donateur minimaal 24 pagina’s informatie over de nabij-de-doodervaring in de vorm van NDE-verhalen, verslagen van wetenschappelijk onderzoek, sfeerimpressies (foto’s, gedichten, e.d.), filosofische beschouwingen, en informatie over het werk van Netwerk NDE zelf.

Terugkeer bevat vrijwel altijd verslagen van Nabij-de-Dood-ervaringen, wetenschappelijke artikelen over de Nabij-de-Dood-ervaring en artikelen over aanverwante fenomenen zoals BLE (buitenlichamelijke ervaringen) en ADC (After Death Contacts – in het Nederlands beter bekend als ‘peri-mortale ervaringen’, ofwel ervaringen rondom het sterven). Daaronder vallen sterfbedvisioenen – die soms veel overeenkomst hebben met nabij-de-dood-ervaringen, – verschijningen van overledenen, enz.

Donateurs van het Netwerk Nabij-de-Dood-ervaringen ontvangen dit tijdschrift gratis. Artikelen in Terugkeer van meer dan gemiddeld belang worden ook geplaatst op deze website. Zie onder Artikelen.

Ter gelegenheid van het vijfde lustrum van Merkawah werd een speciaal jubileumnummer uitgegeven. De inhoud daarvan is als volgt:

1.  Ten Geleide bij deze bijzondere Terugkeer
2.  Van de bestuurstafel – Merkawah 25 jaar jong
3.  Beleidspunten Stichting Merkawah/IANDS the Netherlands
6.  Een nieuwe uitdaging voor IANDS-verenigingen
9.  Samenvatting lezingen op 26/10/13 n.a.v.25 Merkawah
17. Bijnadooddoeners – onkundige verklaringen van de BDE
19. Interviews met belangrijke BDE-onderzoekers
24. BDE’s veelal “echter dan echt” zegt neuroloog Steven Laureys
27. Een mogelijke natuurkundige verklaring van de BDE
35. Twee BDE-getuigenissen verzameld door IANDS-USA
38. De Ander-Leven-Ervaring van Martin Karlas
41. Perimortale Ervaringen
43. Verwerkingsprocessen en psychische dilemma’s na een BDE
49. Leer te sterven voor je sterft
52. BDE’s en levensbeschouwing
54. Parapsychologische aspecten bij BDE’s – boekaankondiging
57. Column Aat-Lambert de Kwant
59. Uitgebreide bespreking boek Marco Koers, en andere boeken
65. Algemene informatie over Merkawah

We kunnen het jubileumnummer inclusief verzendkosten aanbieden voor € 7,50 per stuk in Nederland en € 12,50 daarbuiten. Voor twee nummers is het respectievelijk € 10,- en € 16,-.

Voor verzending van meer nummers in zowel Nederland als daarbuiten wordt u verzocht om contact op te nemen met penningmeester@netwerknde.nl

U kunt het bedrag voor de door u bestelde nummer(s) overmaken op rekeningnummer 191676 (ING, ofwel NL44 INGB 0000 191676) t.n.v. Stichting Netwerk NDE te Enschede met vermelding van het aantal exemplaren jubileumnummer, eigen naam, adres en woonplaats.

 

Print Friendly