Boeken

Opmerking: Niet elk boek in deze lijst is nog leverbaar. In zulke gevallen zal men ze moeten zoeken in bibliotheken of antiquariaten. Overigens hebben wij ons vooral gericht op Nederlandstalige boeken.

NB: Stichting Netwerk NDE verkoopt geen boeken via de website. Kom daarvoor naar de ontmoetingsdag

Geschreven door Robert Christophor Coppes, PhD

Dit boek geeft een indruk van bijna-doodervaringen (BDE’s) door vele honderden citaten te geven van meer dan 100 ervaringsdeskundigen van over de hele wereld. Zet je “traditionele” ideeën opzij en lees de citaten. Ervaar hoe ze voor je voelen. Laat alle manieren los waarop je bent geprogrammeerd door je opvoeding of door religie, en open je geest om alle wijsheid te ontvangen die je vindt in deze getuigenissen van mensen die de eerste momenten van fysieke dood hebben ervaren.

Een publicatie van IANDS

 

 

 

 

DAARNA – Wat zeggen nabij-de-doodervaringen over de dood, het leven en ons bewustzijn?

Dr. Bruce Greyson is emeritus hoogleraar Psychiatrie en Neurologische Gedragswetenschappen aan de University of Virginia School of Medicine. Hij is medeoprichter van de International Association for Near-Death Studies en redacteur van het Journal of Near-Death Studies, het enige academische tijdschrift gewijd aan bijna-doodervaringen.
‘Zijn boek “Daarna” zal waarschijnlijk van groot belang worden voor miljoenen mensen die proberen het leven en de dood te begrijpen.’ Eben Alexander, auteur van de bestseller Na dit leven.
Nabij-de-doodervaringen stammen al uit de Oudheid en 1 op de 10 mensen bij wie het hart stopt met kloppen krijgt hiermee te maken. De medische wereld heeft deze ervaringen over het algemeen genegeerd en afgedaan als ‘trucs van de hersenen’. Maar na verschillende ervaringen met zijn patiënten begon dr. Bruce Greyson het fenomeen te onderzoeken.
Als arts zonder religieuze overtuiging benadert hij nabij-de-doodervaringen vanuit een wetenschappelijk perspectief. Greyson laat zien aan de hand van verhalen van zijn patiënten hoe wetenschappelijke onthullingen over het sterfproces een alternatieve theorie kunnen ondersteunen. Sterven zou de drempel kunnen zijn tussen de ene vorm van bewustzijn en de andere – geen einde maar een overgang. Dit nieuwe perspectief kan de angst om te sterven veranderen in een nuchtere kijk op een nieuwe mijlpaal in ons leven. Voor de duidelijkheid hierbij ook de inhoudsopgave van het boek.

‘Dit boek van Bruce Greyson zal het bewustzijn van veel lezers op een zeer positieve manier veranderen.’ Pim van Lommel, auteur van Eindeloos bewustzijn

Uitgeverij: Unieboek | Het Spectrum bv, Amsterdam. Uitgegeven in 2021

Het geheim van Elysion  – (o.a.) Pim van Lommel, Eben Alexander, Bruce Greyson
In ‘Het geheim van Elysion’ komt een dertigtal auteurs aan het woord uit België, Engeland, de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland. Ze delen hun visie op tal van aspecten die te maken hebben met de relatie tussen hersenen en bewustzijn, met de verhouding tussen leven en dood, hemel en aarde. Onder de auteurs bevinden zich (inter)nationale experts als Bruce Greyson, Eben Alexander en Peter Fenwick. Steven Laureys en Raymond Saerens staan voor de Belgische inbreng. Aan Nederlandse zijde geven Pim van Lommel, Hans Gerding, Titus Rivas, Ineke Visser en Rinus van Warven acte de présence.
Tussen de meer wetenschappelijke bijdrage treft u ook tal van ervaringsverhalen van mensen die een NDE hebben gehad. Zij zijn de mensen die na een levensbedreigende crisis een buitengewone ervaring in hun bewustzijn hebben gemeld. In alle bijdragen worden de effecten beschreven die de NDE heeft op mensenlevens. Wat vijfenveertig jaar internationaal onderzoek heeft opgeleverd, is het inzicht dat deze ervaring het leven van mensen fundamenteel verandert.
Maar dat niet alleen. Hoe heeft de NDE überhaupt onze kijk op de wereld beïnvloed? Dertig jaar geleden strookte de belevingswereld van de NDE-er niet met de algemeen geldende opvattingen over leven en dood en met de gevestigde wetenschappelijke en religieuze (kerkelijke) paradigma’s. Wat was er toch met de NDE-er aan de hand? Nu – dertig jaar later – is de vraag waarom de mainstream-wetenschap niet ziet wat de NDE-er ziet. En wat ziet die NDE-er? Misschien is dat wel het geheim van Elysion.
Uitgegeven in 2021

Return from Tomorrow / Terugkeer uit de dood – George G. Ritchie, M.D.
Hoe oud dit boekje ook is, het hoort zeker op deze lijst, omdat het aanleiding was voor al het daarop volgende onderzoek naar BDE’s/NDE’s. George G. Ritchie was een Amerikaans soldaat en later psychiater. Hij is vooral bekend geworden om zijn gedetailleerde getuigenissen over zijn bijna-doodervaring. Het is deze ervaring geweest die de Amerikaanse psycholoog Raymond Moody ertoe aanzette een onderzoek te starten naar bijna-doodervaringen (de term die door hem als eerste werd gebruikt in zijn boek “Life after Life”, 1975). Het geval van George Ritchie wordt dan ook beschouwd als het eerste uitgebreid beschreven en onderzochte geval van een bijna-doodervaring.
George Ritchie ging in september 1943 als student voor het eerst van huis weg naar Camp Barkeley waar hij de basisopleiding volgde. Door de kou vatte hij koorts die meerdere dagen aanhield. Na enkele benauwde dagen van klinische dood overleed hij aan een dubbele longontsteking; zowel zijn hart als zijn pols waren niet meer te voelen en de dokter verklaarde hem dood. Een verpleger was erg geschokt en vroeg de dokter om Ritchie een adrenaline-injectie te geven, wat in die tijd ongebruikelijk was. De dokter deed dit echter wel, waarop Ritchie, na negen minuten ‘dood’ te zijn geweest, weer tot leven kwam.
In die negen minuten had Ritchie een hele ervaring gehad, waarin hij uit zijn lichaam getreden was. Hij vertelde later dat hij Jezus ontmoette die hem rondleidde en hem zijn hele leven met zijn tekortkomingen liet zien, tot in details. Het viel hem zwaar dat hij vervolgens weer op de aarde terugkeerde. Ritchie ontkende dat deze ervaring als ijlen kan worden afgedaan, maar beweerde dat “deze ervaring de meest reële is geweest die ik ooit heb gehad”. Hij deed later uitgebreid verslag over zijn ervaringen in dit boek, dat ook voor Pim van Lommel aanleiding was voor het baanbrekende onderzoek naar BDE’s met het toenmalige Merkawah.

Chosen Books Publishing Co Ltd 1978 ISBN 0-912376-23-6
NB Er bestaat ook een Nederlandse uitgave, getiteld: ‘Terugkeer uit de Dood’, uitgave Gottmer 1985, en thans ook van Christofoor 2008.

 

Return from Tomorrow / Terugkeer uit de dood – George G. Ritchie, M.D.
Hoe oud dit boekje ook is, het hoort zeker op deze lijst, omdat het aanleiding was voor al het daarop volgende onderzoek naar BDE’s/NDE’s. George G. Ritchie was een Amerikaans soldaat en later psychiater. Hij is vooral bekend geworden om zijn gedetailleerde getuigenissen over zijn bijna-doodervaring. Het is deze ervaring geweest die de Amerikaanse psycholoog Raymond Moody ertoe aanzette een onderzoek te starten naar bijna-doodervaringen (de term die door hem als eerste werd gebruikt in zijn boek “Life after Life”, 1975). Het geval van George Ritchie wordt dan ook beschouwd als het eerste uitgebreid beschreven en onderzochte geval van een bijna-doodervaring.
George Ritchie ging in september 1943 als student voor het eerst van huis weg naar Camp Barkeley waar hij de basisopleiding volgde. Door de kou vatte hij koorts die meerdere dagen aanhield. Na enkele benauwde dagen van klinische dood overleed hij aan een dubbele longontsteking; zowel zijn hart als zijn pols waren niet meer te voelen en de dokter verklaarde hem dood. Een verpleger was erg geschokt en vroeg de dokter om Ritchie een adrenaline-injectie te geven, wat in die tijd ongebruikelijk was. De dokter deed dit echter wel, waarop Ritchie, na negen minuten ‘dood’ te zijn geweest, weer tot leven kwam.
In die negen minuten had Ritchie een hele ervaring gehad, waarin hij uit zijn lichaam getreden was. Hij vertelde later dat hij Jezus ontmoette die hem rondleidde en hem zijn hele leven met zijn tekortkomingen liet zien, tot in details. Het viel hem zwaar dat hij vervolgens weer op de aarde terugkeerde. Ritchie ontkende dat deze ervaring als ijlen kan worden afgedaan, maar beweerde dat “deze ervaring de meest reële is geweest die ik ooit heb gehad”. Hij deed later uitgebreid verslag over zijn ervaringen in dit boek, dat ook voor Pim van Lommel aanleiding was voor het baanbrekende onderzoek naar BDE’s met het toenmalige Merkawah.

Chosen Books Publishing Co Ltd 1978 ISBN 0-912376-23-6
NB Er bestaat ook een Nederlandse uitgave, getiteld: ‘Terugkeer uit de Dood’, uitgave Gottmer 1985, en thans ook van Christofoor 2008.

Leven na dit leven – Dr. Raymond A. Moody jr.

Ruim dertig jaar geleden hoorde de Amerikaanse psychiater Raymond A. Moody voor het eerst iets over de ervaringen van mensen die door een ongeluk of ziekte de dood voor ogen hadden gezien. Gefascineerd door de overeenkomsten van deze opmerkelijke ervaringen, startte hij een systematisch onderzoek naar het verschijnsel. Van zijn bevindingen deed hij verslag in het in 1975 verschenen (Life after Life) en in 1977 in het Nederlands vertaalde boek Leven na dit leven. Het was niet het eerste werk over het onderwerp, maar Moody gaf het verschijnsel een naam: ‘Near Death Experiences (NDE’s)’, in het Nederlands bijna-doodervaringen (BDE’s). Het boek sloeg in als een bom en werd wereldwijd een bestseller.
Pim van Lommel, cardioloog, auteur van Eindeloos Bewustzijn over Leven na dit leven: ‘Moody’s baanbrekende werk is de aanzet geweest voor al het wetenschappelijk onderzoek dat later wereldwijd van de grond is gekomen. Zonder zijn stimulerende bijdrage zouden de mensen die een bijna-dood-ervaring hebben meegemaakt, nooit de herkenning en erkenning hebben ervaren die hen tegenwoordig steeds meer ten deel valt. Al moet worden erkend dat vanuit de reguliere wetenschap er nog steeds een uiterste terughoudendheid wordt betracht om de in hun ogen vergaande conclusies van Moody te accepteren.’

Uitgegeven door Strengholt, oorspronkelijk in 1976. Laatste druk 2015. Ook verkrijgbaar als E-book.

 

Eindeloos Bewustzijn,
een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring — Pim
van Lommel

In dit boek heeft cardioloog Pim van Lommel al zijn kennis over de nabij-de-doodervaring, die hij over de afgelopen twee/drie decennia heeft vergaard, neergelegd. Het is een zeer leesbaar boek geworden dat, zoals iemand ons schreef, “met rode oortjes” wordt gelezen.
Het boek is in oktober 2007 gepubliceerd. De Nederlandse uitgave is inmiddels in de 28ste druk, een jubileumuitgave sinds de sinds de 23ste druk, met een uitgebreid nieuw voorwoord. Het boek is in 2009 gepubliceerd in Duitsland (inmiddels de 9e druk!) [Patmos Verlag: ‘Endloses Bewusstsein. Neue Medizinische Fakten zur Nahtoderfahrung’], en in juni 2010 is het in de Engelse taal gepubliceerd [Harper Collins: Consciousness beyond Life. The science of the near-death Experience]. De Poolse vertaling is in begin 2011 gepubliceerd, de Spaanse vertaling in maart 2012. De Franse vertaling verscheen in mei 2012. In 2015 volgde de publicatie in Letland, in 2017 in Italië. In 2019 volgde ook nog de publicatie van zijn boek in China en Hongarije.
Er zijn inmiddels ongeveer 400.000 exemplaren van het boek verkocht in Europa en Amerika. Voor zijn boek ontving Pim van Lommel de 2010 Book Award van de Scientific and Medical Network. In februari 2008 stond het nummer 2 op de lijst van de zestig meest verkochte boeken in Nederland.

Aanvullende informatie is te vinden op de website van Pim van Lommel.

Uitgeverij Ten Have, Kampen. Paperback, thans 28e druk.

 

Na dit leven — Eben Alexander

Nederlandse vertaling van een boek dat door zijn oorspronkelijke titel, Proof of Heaven (Bewijs van de Hemel) in de USA een waar pandemonium veroorzaakte. Zeer geprezen door zijn lezerspubliek, afgebrand door de skeptici. Stond weken achtereen nummer één op de beststellerlijst van de New York Times. Het betreft de bijna-doodervaring van een oorspronkelijk skeptische neurochirurg, die zijn leven totaal op zijn kop zette. Nu deinst hij er niet terug te stellen dat het bewustzijn na de fysieke dood blijft bestaan en in een andere, prachtige, wereld terecht komt. Zie ook de aflevering van Schepper en Co die een interview met hem bevat. Uitgeverij Bruna, 2013.

Wat een stervend brein niet kan — Titus Rivas, Anny Dirven, Rudolf Smit
Aanwijzingen voor parapsychologische verschijnselen rond bijna-doodervaringen;
de harde kern van bevestigde casussen – uitgebracht in 2013. Uitgave Elikser Leeuwarden.

Dit is een belangrijk boek, omdat het casussen betreft die zeer bijzonder en daardoor zeldzaam zijn. Desondanks zijn de schrijvers er toch in geslaagd 78 nabij-de-doodervaringen bij elkaar te sprokkelen waarin de ervaarders uit hun lichaam waren getreden en in die toestand waarnemingen van de omgeving hadden gedaan, die naderhand door onafhankelijke derden konden worden bevestigd. Zulke bevestigingen geven de ervaringen in kwestie grote bewijskracht.
Daarnaast in 2016 de Engelse (uitgebreidere) versie “The Self does not Die – Verified Paranormal Phenomena from Near-Death Experiences” met meer dan 100 cases, die internationaal enthousiast werd ontvangen. Een herdruk (2023) is in voorbereiding

 

Wat een stervend brein niet kan — Titus Rivas, Anny Dirven, Rudolf Smit
Aanwijzingen voor parapsychologische verschijnselen rond bijna-doodervaringen; de harde kern van bevestigde casussen (2013)

Cover_Stervend_brein_T_RivasDit is een belangrijk boek, omdat het casussen betreft die zeer bijzonder en daardoor zeldzaam zijn. Desondanks zijn de schrijvers er toch in geslaagd 78 nabij-de-doodervaringen bij elkaar te sprokkelen waarin de ervaarders uit hun lichaam waren getreden en in die toestand waarnemingen van de omgeving hadden gedaan, die naderhand door onafhankelijke derden konden worden bevestigd. Zulke bevestigingen geven de ervaringen in kwestie grote bewijskracht.

Daarnaast de Engelse (uitgebreidere) versie “The Self does not Die – Verified Paranormal Phenomena from Near-Death Experiences” (2016) met meer dan 100 cases, die internationaal enthousiast werd ontvangen.

Dit boek is verkrijgbaar via bol.com, of rechtstreeks van de uitgever Elikser te Leeuwarden.

 

5D – over onze niet-stoffelijke essentie en de weg door de stof – Jim van der Heijden
Met Rudolf H. Smit over Geverifieerde Veridieke NDE-en

Na Onvergankelijk! dat gaat over wetenschap en filosofie in verband met de nabij-de-dood-ervaring (NDE) en Het kleine bijna-bij-de-dood boekje dat een opstapje naar deze vaak moeilijke materie biedt en tevens ingaat op de begeleiding van ervaarders en de erkenning van hun ervaringen is er nu dit nieuwe boek van Jim van der Heijden. (2019)

Hierin laat hij zien dat de stoffelijke mens altijd heeft geweten verbonden te zijn met zijn niet-stoffelijke essentie. In het voorbije anderhalf millennium is bij velen, vooral in de Westerse wereld, dit weten verdrongen door geloof en wetenschap. Die hebben echter niet kunnen voorkomen dat het nooit geheel verdwenen innerlijke weten weer de kop heeft opgestoken. Gesterkt door persoonlijke ervaringen eist het zijn terechte plaats op, trekt een eeuwige lijn door en bevestigt deze.

Bovendien is het in de afgelopen eeuw duidelijk geworden dat de wetenschap die het materialisme omarmde zich op een ander paradigma moet gaan oriënteren. Het zoeken naar het steeds kleinere heeft naar een wereld gebracht waarin alle bekende zekerheden en verbanden zijn verdwenen. En het heeft de verwachting ondergraven dat gevonden zou worden dat bewustzijn slechts een bijverschijnsel is. Integendeel, bewustzijn blijkt primair te zijn in een werkelijkheid die ruimte en tijd overstijgt.

5D vertelt, legt uit en geeft een theorie. Zie de boekbespreking door Ruud van Wees.

 

Van en naar het Licht – spirituele preëxistentie, sterfbedvisioenen, bijna-doodervaringen en uittredingen –Titus Rivas en Anny Dirven

coverboekvenhlUitgebracht in 2010:

Van en naar het Licht – spirituele preëxistentie, sterfbedvisioenen, bijna-doodervaringen en uittredingen. Auteurs: Drs Titus Rivas en Anny Dirven. Uitgave Elikser. Prijs € 22,50

Dit boek bevat tientallen verhalen over bijzondere ervaringen en verhandelingen over de wetenschappelijke aspecten van de besproken fenomenen. Veel van deze verhalen zijn overgenomen uit het tijdschrift Terugkeer van Stichting Netwerk NDE. Zeer aanbevolen!

 

 


Leven op Herhaling – Michiel Hegener
Bewijzen voor reïncarnatie

Leven-opHerhalingKomen mensen na hun overlijden terug op aarde? Steeds meer westerlingen geloven in reïncarnatie, in Nederland zo’n 20 procent van de bevolking. Maar is het een geloof? Journalist Michiel Hegener sprak over bewijzen voor reïncarnatie met onderzoekers, sceptici en filosofen uit de hele wereld. Ook interviewde hij mensen met een toetsbaar verhaal over een vorig leven. Volgens hem is een belangrijke aanname van de wetenschap, de eenmaligheid van het individuele leven, aan het wankelen.

 

 

 

 

 

Onvergankelijk! De Bijna-doodervaring, venster op het licht van non-lokaal bewustzijn – Jim van der Heijden

onvergankelijkBoek dat zeer de moeite waard is:

Onvergankelijk! De Bijna-doodervaring, venster op het licht van non-lokaal bewustzijn (heruitgaven 2019)

Auteur: Jim van der Heijden.

Rudolf Smit, hoofdredacteur van Terugkeer, zegt er over:
Dit boek is een samenballing, en maar, van een aantal artikelen die Jim van der Heijden schreef voor Terugkeer. Ik heb ze steeds met heel veel genoegen. gepubliceerd, omdat ze uitblinken door Van der Heijdens originele inzichten gepaard aan uitermate helder taalgebruik. Dankzij de unieke combinatie van een brede kennis hebben een nabij-de-doodervaarder zijn, is hier een boek ontstaan dat gelezen moet worden en een prominente plaats verdient op de boekenplank van een ieder die geïnteresseerd is in het wonderlijke fenomeen van de bijna-doodervaring.

 

 

In harmonie met het Licht — Christophor Coppes
Universele boodschappen van de bijna-doodervaring

Er staan ons fantastische ervaringen te wachten na het overlijden; een wereld van eenheid, liefde en licht. Dat is de universele boodschap van nabij-de-doodervaringen. Daar is iedereen even belangrijk en zijn we allemaal diep met elkaar en in ultieme onvoorwaardelijke liefde verbonden.
Dit boek neemt ons mee naar de wereld van het Licht. Het bevat lessen om nu een betere wereld te creëren, zowel materieel als spiritueel. In onze materiële wereld zijn we te veel gefocust op de korte termijn en ons (materieel) eigenbelang. Daardoor is er veel negativiteit in de wereld.
Als we erin slagen meer in harmonie te komen met het Licht en zo onze focus te weerleggen, kunnen we samen een betere toekomst creëren, zowel materieel als spiritueel.
Uitgave van Ankh-Hermes, 2012.

 

 

 

Waar was de patiënt – Bert van Schuijlenburg

wwdpcoverHet speciaal voor hulpverleners — medici, verpleegkundigen, therapeuten — geschreven boekje Waar was de patiënt van onze langjarige medewerker Bert van Schuijlenburg (zelf NDE’er) was lange tijd uitverkocht. Het verheugt ons dat thans een gereviseerde en geactualiseerde gratis uitgave beschikbaar is gekomen in de vorm van een pdf-bestand. Download hier.

 

 

 

 

 

Messages From the Light: True Stories of Near-Death Experiences and Communication From the Other Side — Christopher Coppes
In Messages From the Light: True Stories of Near-Death Experiences and Communication From the Other Side, author Christophor Coppes takes an in-depth look at the aspects of near-death experiences (NDE) and explores several recurring themes reported by those who have had NDEs as well as the fundamental changes that follow after the experience. This book (EAN 978-1-60163-138-1, pages: 224, price: $14.99) is published by New Page Books. The book is available at Barnes & Noble, Borders, Amazon.com, and many other booksellers.
For more information about Messages from the Light and other new releases, visit the website of publisher New Page Books at http://www.newpagebooks.com/.

Van en naar het Licht – spirituele preëxistentie, sterfbedvisioenen, bijna-doodervaringen en uittredingen –Titus Rivas en Anny Dirven

Uitgave Elikser. Prijs € 22,50
Dit boek bevat tientallen verhalen over bijzondere ervaringen en verhandelingen over de wetenschappelijke aspecten van de besproken fenomenen. Veel van deze verhalen zijn overgenomen uit het tijdschrift Terugkeer van Stichting Netwerk NDE. Zeer aanbevolen!

 

 

De tweede helft. Hoe een bijna-dood Ervaring levens verandert – Ditta op den Dries.

Hoe ziet het leven eruit als je een bijna-dood ervaring hebt gehad? Klopt het dat je in de tweede helft een ander mens bent geworden, met nieuwe waarden en inzichten? Hoe lastig is het om de aansluiting met het aardse weer te vinden? En welke rol spelen mensen in je omgeving daarbij?
In Nederland hebben ruim 600.000 mensen een bijna-dood ervaring (BDE) gehad. Een BDE verandert hen blijvend. Journaliste Ditta op den Dries sprak uitgebreid met acht mensen die zon ervaring hadden en tekende hun verhalen op. Vertellen over die ervaring kostte hun bloed, zweet en tranen, omdat ze alles dan opnieuw beleefden. Maar stuk voor stuk zien ze het belang in van openheid over het fenomeen BDE. De bijna-dood ervaring moet uit de taboesfeer. Ze hebben al te lang gezwegen.
‘De tweede helft’ besluit met een nabeschouwing in de vorm van een interview met Pim van Lommel.
Ditta op den Dries is journalist (chef eindredactie) bij De Twentsche Courant Tubantia. Eerder verscheen van haar ‘Een leven vol verhalen: een portret van pastor Marinus van den Berg’ (2007).
Uitgave Ten Have, 2009.

 

 

 

Levensvreugde na BDE’s – Penny Sartori
Oorspronkelijke titel: The Wisdom of Near-Death Experiences
NLse editie 2015.

Op basis van haar uitgebreide onderzoek en jarenlange ervaring als verpleegkundige op een intensive care afdeling zet dr. Penny Sartori vraagtekens bij onze ideeën over de effecten, die bijna-dood ervaringen (BDE’s) hebben op de levenden. Ze opent onze ogen voor de lessen die we uit BDE’s kunnen trekken.
Zij toont ons aan de hand van casestudies, anekdotische bewijzen en gedocumenteerd onderzoek dat mensen die een BDE hebben gehad ons diep inzicht kunnen verschaffen in de manier waarop we leven, en ons kunnen stimuleren om een rijker en zinvoller bestaan te leiden.

 

 

 

 

 

 

Het kleine Bijna-bij-de-Dood Boekje — Fragmenten uit de Prakijk
Auteur: Jim van der Heijden.

Uitgebracht in maart 2010 (heruitgave 2019)

Het boekje is zeer handzaam. Het meet slechts 11 x 18 cm, en heeft 80 pagina’s waarin alle nodige kennis van de nabij-de-doodervaring is samengebald en in begrijpelijke taal wordt uitgelegd. Tevens een antwoord op allerlei beweringen (“Bijnadooddoeners”) van slecht geïnformeerde medici en skeptici.Wij staan zeer positief tegenover dit boekje.
Onder meer te bestellen via https://www.boekenbestellen.nl/boek/het-kleine-bijna-bij-de-dood-boekje/9789463456401

 

 

 

 

In het licht van het sterven — Ineke Koedam
Ervaringen op de grens van leven en dood

Dit boek gaat over het intensieve proces van sterven, acceptatie en overgave en vooral over bijzondere bewustzijnservaringen die tijdens het stervensproces regelmatig voor blijken te komen. De auteur heeft hiervoor onderzoek gedaan in drie hospices. Met dit boek treedt zij in de voetsporen van autoriteiten op het gebied van levenseinde-ervaringen zoals Peter Fenwick en Pim van Lommel. Van Lommel schreef het voorwoord. Hospicemedewerkers vertellen over hun ervaringen met stervenden en nabestaanden, waaruit duidelijk blijkt dat er meer is. Er ontstaan diepgaande spirituele inzichten, die een groot effect hebben op familie en zorgverleners. De auteur pleit voor meer ruimte voor stervende patiënten om hierover te kunnen praten zonder dat familie of verpleging de inhoud van hun ervaringen ter discussie stelt. Prettig leesbaar door de korte hoofdstukken met afwisselend informatie en ervaringen. De ervaringen zijn goed herkenbaar aan de lichtere druk met schreefloze letter in de tekst. Sobere, krachtige potloodtekeningen ter illustratie. Bevat literatuuropgave en informatie over scholing. In het licht van sterven, verscheen in 2015 in het Engels en zal in 2016 in Duitsland uitkomen.
‘Ik ben ervan overtuigd dat dit boek een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren aan de herkenning en herkenning van levenseinde-ervaringen en dat hierdoor de angst voor de dood zelfs nog in de stervensfase kan verminderen of verdwijnen.’ Pim van Lommel, cardioloog, auteur Eindeloos Bewustzijn.

Te bestellen via www.weerschijn.nl.

 

Ik moest doodgaan om mijzelf te genezen– Anita Moorjani
Een bijzonder boek van een bijzondere vrouw. Zij was ten dode opgeschreven als gevolg van kankergezwellen overal in haar lichaam. Zij sterft, maar komt toch terug. Zij blijkt een diepgaande nabij-de-doodervaring gehad te hebben. Deze zeer wonderlijke gebeurtenis wordt gevolgd door een die net zo verbazingwekkend is: binnen enkele dagen blijkt ze genezen te zijn van alle kankers. Deze genezing is door haar behandelende medici vastgelegd en bevestigd. Uitgeverij Mana, 2012, Houten/Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

Geraakt door Hem — Henneke Dijkstra
Bijna-doodervaring in haar jeugd geeft haar elke dag kracht

Henneke Dijkstra vertelt haar levensverhaal vanaf haar jeugd tot en met het overlijden na een verkeersongeval van haar eerste zoon Edwin in 1999. Door een nabij-de-doodervaring op dertienjarige leeftijd, waar zij al die tijd niet over gesproken heeft, vindt zij de kracht om met de dood van haar zoon om te gaan. Haar moeder overlijdt als zij elf jaar is. De komst van een stiefmoeder op twaalfjarige leeftijd en haar intense dromen laten nogal wat sporen in haar leven na. Ervaringen die zij in haar graf had willen meenemen, maar nu wil ze daarop het hemelse licht, zoals zij dat noemt, op aarde laten schijnen.

Uitgave Free Musketiers 2015
Website: www.hennekedijkstra.nl

 

 

 

Overige boeken (titels aangegeven met een sterretje (*) achten wij bijzonder het aanbevelen waard)

  • *Coppes, Bob: Bijna Dood Ervaringen en de zoektocht naar het Licht. Soesterberg, uitgeverij Aspekt, 2006
  • *Coppes. Bob: Bijna Dood Ervaringen en Wereldreligies. getuigenis van een universele waarheid. Soesterberg, uitgeverij Aspekt, 2008
  • *Klein, Tienke, De Kiem, Barchem 2007, uitgeverij Petiet
  • Moody, R.A. jr., De tunnel en het licht: het verschijnsel bijna-doodervaring. Utrecht/Antwerpen: A.W. Bruna
  • 1988.
  • *Opdebeeck, Anja , Bijna dood. Leven met bijnadoodervaringen, Lannoo, Tielt, 2001

 

Print Friendly, PDF & Email