Documentatie

Onder deze menuknop wordt beoogd allerlei vormen van achtergrondinformatie te geven over:

  • het hoofdonderwerp van deze website Nabij-de dood Ervaringen (NDE’s)
  • aanpalende onderwerpen als dood en sterven, het hiernamaals en reïncarnatie onder de samenvattende titel Non-lokaal bewustzijn
  • meer wetenschappelijk getinte informatie (en ook kritische geluiden)

Die informatie wordt telkens gegroepeerd in de drieslag Artikelen, Boeken en Links

Deze achtergrond informatie onderscheidt zich van de meer beschrijvende en verklarende informatie over deze onderwerpen onder de hoofdmenuknoppen ‘De NDE‘ en ‘Non-lokaal Bewustzijn‘.

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email