Externe Links

Links naar ander websites die vertellen over bijna-doodervaringen

Er bestaan veel sites over de bijnadoodervaring, een aantal Nederlandse maar veel meer anderstalige. Hieronder vindt u enkele URL’s waar u veel tot bijzonder veel informatie kunt vinden.

De waarschijnlijk meest informatieve website van dit moment is:
bijna-doodervaring.startkabel.nl
Zeer informatief vanwege de vele links naar overige sites en naar persoonlijke verhalen.

Eveneens aan te bevelen:
Startpagina bijnadoodervaringen

Op deze site kan men ook een aantal bde-verhalen vinden:
www.spirituelevrienden.nl

Sinds maart 2008 in de lucht zijn de websites van cardioloog Pim van Lommel:
www.pimvanlommel.nl en www.eindeloosbewustzijn.com

Auteur Bob Coppes heeft een eigen website die voor een groot deel aan de BDE gewijd is:
www.bobcoppes.com

Een interessante Nederlandse website is die van ervaringsdeskundige Cees de Kort.
Niet alleen gaat hij uitgebreid in op zijn eigen ervaring maar ook op die van anderen:
www.bijnadoodervaring.nl

Voor hen die vooral geïnteresseerd zijn in kinder-BDE’s kunnen wij deze site aanbevelen:
www.rondombde.nl

Informatiepunt van Gerarda en Henk-Jan van der Veen, gespecialiseerd in bijna-doodervaringen bij kinderen en in partners van bde’ers. Gerarda van der Veen is auteur van Ineens geen kind meer – als je op jonge leeftijd een bijna-doodervaring krijgt.

Voor onze Vlaamse vrienden verwijzen wij graag naar de site van Limen,
de Vlaamse vereniging van bijnadoodervaarders:
www.bijnadoodervaring.be

Drie Amerikaanse sites die buitengewoon veel informatie bieden:
www.iands.org
www.nderf.org
www.near-death.com

Een heel interessante site is die van Zwitserse onderzoekster Valarino.
Een boek van haar is in het Nederlands vertaald en uitgegeven door Strengholt:
Talking With Angel

Wij nemen graag een link op naar de site van Elizabeth Kubler-Ross Stichting, kortweg EKR.
Dit is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om het gedachtegoed van Elisabeth Kubler-Ross levend te houden. De EKR wil in onvoorwaardelijke liefde mensen helpen moeilijke ervaringen zoals verlies (in de breedste zin), sterven en rouw een zinvolle plaats in hun leven te geven. De Nederlandse tak is opgehouden te bestaan. Wij verwijzen u daarom naar de Belgische website http://www.kublerrossvlaanderen.be of de internationale website http://www.ekrfoundation.org/

Een mooie site die “de dood bespreekbaar wil maken” is
www.overdedood.nl

Een zeer goede (Engelse) site van BDE-onderzoeker Sam Parnia is de volgende:
http://www.horizonresearch.org

Onze vaste medewerker Drs Titus Rivas heeft een heel interessante eigen webstek.
Hijzelf zegt daarover: Website met veel artikelen en links van Stichting Athanasia.
Athanasia is een kritische, onafhankelijke stichting die zich o.a. bezighoudt met parapsychologisch, psychologisch en wijsgerig onderzoek naar leven na de dood, bijnadoodervaringen, persoonlijke reïncarnatie, communicatie met overledenen, de geestelijke dimensies van individuele dieren, en de evolutie van de persoonlijke ziel of geest. Ze werkt officieel samen met Netwerk NDE en het Parapsychologisch Instituut.
http://www.geocities.com/athanasiafoundation/

Onze redactionele medewerker Jim van der Heijden heeft sinds kort ook een eigen website waarop hij onder meer zijn nieuwe boek Onvergankelijk promoot:
www.jimvanderheijden.jouwweb.nl
Jim van der Heijden heeft zelf een aantal interessante sites aanbevolen, die vooral de wetenschappelijke kant van het Bewustzijn belichten:
Dr. Charles T. Tart is een (para)psycholoog en onderzoeker van bewustzijnsstaten. Zijn onderzoek naar uittredingen is befaamd.
http://www.paradigm-sys.com/index.cfm

David Chalmers is een bewustzijnsfilosoof die het dualisme aanhangt. Het bewustzijn (de geest) is een realiteit die niet is terug te voeren op de hersenen.
http://consc.net/chalmers/

Stuart Hameroff is een anesthesioloog die samen met de wis- en natuurkundige Roger Penrose een bewustzijnstheorie ontwikkelde die uitgaat van kwantumverwerking in het brein.
http://www.quantumconsciousness.org

Fred Alan Wolf is een fysicus die zich richt op het onderzoek van de relatie tussen bewustzijn en de kwantumfysica
http://www.fredalanwolf.com/

David Deutsch is een fysicus die zich bezighoudt met de (toekomstige) kwantumcomputer,
het multiversum en de vele werelden interpretatie van kwantummechanica.
http://www.qubit.org/people/david/

Wis- en natuurkundige en computerwetenschapper Peter Russell studeerde in India meditatie en oosterse filosofie en leerde aan medewerkers van multinationals de TM-techniek. Zijn ‘From Science to God’ is voor velen een eye-opener.
http://www.peterrussell.com/index2.php

DeepSpirit is de website van Christian de Quincey, filosoof en schrijver over bewustzijn en kosmologie
http://www.deepspirit.com

Ross Rhodes is een wetenschapsschrijver die zich heeft gespecialiseerd op het gebied van de filosofische gevolgen van de kwantummechanica.
http://www.bottomlayer.com/

Hoogleraar fysica Stanley Sobottka (Un. v. Virginia) zet in zijn Course in Consciousness het verband tussen bewustzijn en (kwantum)fysica uiteen.
http://faculty.virginia.edu/consciousness/

In zijn boek Het visionaire venster zet hoogleraar nucleaire fysica Amit Goswami uiteen hoe de relatie tussen materie en bewustzijn is en waarom het materialistische paradigma faalt.
http://www.amitgoswami.org

In de Digitale Swedenborg Bibliotheek vindt men alles over en van deze Zweedse wetenschapper, filosoof en theoloog die een bewijs wilde leveren voor het bestaan van de ziel.
http://www.swedenborg.nl/

What Is Enlightenment? Is een door Andrew Cohen opgericht tijdschrift dat door een frisse kijk op oude vragen nieuwe antwoorden wil geven.
http://www.wie.org/

In WIE? staat een verhelderend artikel van Carter Phipps; Death, Rebirth and Everything in Between.
http://www.wie.org/j32/reincarnation.asp?pf=1

Mind and Matter en het Journal of Consciousness Studies zijn tijdschriften die zich richten op de relatie tussen geest en brein.
http://www.mindmatter.de/index.htm
http://www.imprint.co.uk/jcs.html

NeuroQuantology is een tijdschrift dat zich richt op de neurowetenschap en de kwantumfysica.
http://www.neuroquantology.com/

Het Netzwerk Nahtoderfahrung (N.NTE) is het Duitse equivalent van Netwerk NDE.
http://www.netzwerk-nahtoderfahrung.org/
EmergentMind.org wil een platform zijn voor het begrijpen van de interactie tussen stof, lichaam en geest.
http://www.emergentmind.org/

De drijvende kracht achter het Institute of Noetic Sciences (IONS) is Apollo-14 astronaut Edgar Mitchell. ‘Noetic’ is afgeleid van het Griekse ‘nous’, dat onder meer ‘intuïtief weten’ betekent. IONS houdt zich bezig met bewustzijnsonderzoek en -ervaringen, alsmede met bewustwording en verandering.
http://www.noetic.org/

De Studievereniging voor Psychical Research (SPR), het Parapsychologisch Instituut, de Leerstoel Parapsychologie aan de Universiteit Utrecht en het Tijdschrift voor Parapsychologie presenteren zich op
http://www.parapsy.nl/

De website van de American Society for Psychical Research is inactief, dus alleen voor wat ouder materiaal zie
http://www.aspr.com/index.html

Fysicus en Nobelprijswinnaar Brian Josephson onderzoekt parapsychologische fenomenen.
http://www.tcm.phy.cam.ac.uk/~bdj10/

Wie de kwantumwereld wil leren begrijpen komt hier aan zijn of haar trekken of raakt het spoor volledig bijster
http://quantumweird.wordpress.com/

De Stichting Teilhard de Chardin stelt zich ten doel het gedachtegoed van haar naamgever breed toegankelijk te maken en te verbreiden. Pierre Teilhard de Chardin vermoedde dat de materie een ‘buiten’ heeft dat wij waarnemen en een ‘binnen’ waar de ‘geest’ huist die de evolutie stuurt.
http://www.teilharddechardin.nl/

Wiskundige Arthur M. Young construeerde de Bell-47 helikopter maar was meer geïnteresseerd in filosofie en richtte een stichting voor bewustzijnsonderzoek op. Hij ontwikkelde zijn Theory of Process waarin, op een andere wijze dan bij Teilhard, bewustzijn de evolutie stuurt.
http://www.arthuryoung.com/

Kritische sites

Voor hen die het allemaal maar moeilijk kunnen geloven, geven we hier de URL’s van enkele kritische tot heel afwijzende sites.

Met de beweringen van deze critici kunnen wij het niet eens zijn, vooral omdat ze gebaseerd zijn op een dogmatische materialistische visie en wat dat betreft geen enkele twijfel toelaten. Het begrip “skepsis” wordt dan wel heel erg beperkt toegepast. Twijfel aan alles (of zelfs totale afwjzing) maar behalve aan de eigen mening — daaraan mag niet getornd worden, want zo is het en niet anders.
Erger is dat men soms gewoon uitgaat van bedrog (bewust of onbewust) van bde’rs of bde-onderzoekers, of op andere manieren bde-rs zwart maakt.
Maar in dit land heerst vrijheid van meningsuiting, dus de mening van de skeptici, hoe negatief en soms ronuit onfatsoenlijk ook, willen wij u niet onthouden.

De anesthesioloog Gerald Woerlee, zegt voor alle bde’s een puur fysiologische verklaring te kunnen bieden.
Hij doet dat echter op een redelijk fatsoenlijke manier. Ga naar: http://www.mortalminds.net/
NB. De site is voor het grootste deel in het Engels, maar na enig zoeken is ook Nederlandse tekst te vinden.

Heel anders is het gesteld met de site van Stichting Skepsis. Niet alleen zijn enkele van hun artikelen behoorlijk verouderd, maar verder doen zij geen enkele moeite door te verwijzen naar sites als de onze. Ook laten ze in hun blad “Skepter” zelden of nooit een geluid tegen hun inzchten horen.

http://www.skepsis.nl/bde.html
http://www.skepsis.nl/blinden.html
http://www.skepsis.nl/bde-blackmore.html

Print Friendly, PDF & Email