Lijst van Hulpverleners medisch/psychisch

Hieronder vindt u, in alfabetische volgorde, een lijst met hulpverleners die kenbaar hebben gemaakt bekend te zijn met het fenomeen NDE en de specifieke problemen die NDE’ers kunnen hebben na hun ervaring. De hulpverleners zijn er vanuit hun eigen deskundigheid van overtuigd NDE’ers te kunnen helpen. Het bestuur van Netwerk NDE heeft de betreffende hulpverleners slechts marginaal gescreend omdat het niet de deskundigheid heeft om dit diepgaand te doen. De lijst met namen wordt als service aan NDE’ers aangeboden. Omdat het bestuur niet deskundig is in het bepalen van de kwaliteit van de diverse hulpverleners kan ze geen verantwoordelijkheid nemen voor de activiteiten van de genoemde hulpverleners. Wij denken echter wel dat NDE’ers op grond van de verstrekte gegevens zelf kunnen bepalen bij wie ze zich het beste thuis voelen. Graag verneemt het bestuur wel de ervaringen van degenen die gebruik hebben gemaakt van de diensten van de genoemde hulpverleners. Mail uw bevindingen naar ons via hulpvragen@netwerknde.nl


Dhr. Rob Andriessen
Regressie en Reïncarnatietherapeut

Centrum-Ra
Zavelstraat 10, 3590 Diepenbeek, België
telefoon: 0032 (0)11/72.43.18
mobiel: 0032 (0)494.11.22.32
email: centrumra@gmail.com
website: www.centrum-ra.com
Specialisme: regressietherapeut (Tasso-instituut van Hans ten Dam)
Opmerking: regressietherapeut in België die ervaringen heeft in het werken met mensen met een bijnadoodervaring via therapeutische sessies en spirituele sessies op regressiegebied. Heeft zelf geen NDE gehad.
Is aangesloten bij Earth (Europian Association for Regressiontherapists)
Behandelkosten worden in België (nog) niet vergoed.

Dhr. drs. Mike van As
GZ psycholoog, Orthopedagoog Generalist
Gezondheidscentrum Steenwijkerland,
Sluisweg 10, 8332 JC Steenwijk
0521-521351
m.vanas@educareonline.nl
http://www.educare.nl
Specialismen: (kinder- en jeugd) psychologie en orthopedagogiek
Heeft reeds meermalen met NDE’rs gewerkt
Is aangesloten bij NVO, LVE, NIP, EMDR Nederland.
Behandelkosten worden in het algemeen vergoed.
Opmerking: Vanuit samenwerking met Netwerk NDE kan hij een aantal crisisplaatsen aanbieden als die beschikbaar zijn. De intake kan dan vlot plaatsvinden en in overleg met de cliënt wordt besloten of de behandeling nog even kan wachten of juist niet.

Mw. Diane van Bohemen-de Grijs
Kunstzinnig Therapeute
Berylstraat 17, 2332 JT Leiden
071-5722363
etm.bohemen@online.nl
Kunstzinnig therapeute, beeldend en tevens met reiki en healing. Bij kunstzinnige therapie gaat de cliënt zelf aan de slag met tekenen, schilderen en/of boetseren, een heel andere vorm van uiten dan in het gesprek. Kleuren, en vormen worden gericht ingezet en kunnen bij verwerking heel veel doen. Ervaring is beslist niet nodig, het is de beleving waar het omgaat. Gespecialiseerd in de sluiertechniek, zie website.
Heeft geen NDE gehad, maar heeft daar wel veel affiniteit mee.
Als de cliënt aanvullend verzekerd is krijgt hij/zij het (geheel of gedeeltelijk) vergoed.

Mw. Sabine van den Bulk
Mindfulness Based Cognitief Therapeute
Praktijkruimte
Herman Bodestraat 6
7572 ZG Oldenzaal

06-40415854
www.sabinevandenbulk.nl
info@sabinevandenbulk.nl
Heeft zelf NDE’s gehad.
Gebruikt de Babylook-benadering voor integratie en verbetering van de kwaliteit van leven.

Mw. Laura Daggers – de Koning
Therapeute voor regressie en reincarnatie

Van den Berghlaan 535, 2132AP Hoofddorp
023 – 5617806
info@lauradaggers.nl
www.lauradaggers.nl
Specialismen: werkt in vorige levens, in tussenbestaan, in innerlijk kind en doet ademtherapie volgens de methode van Peiter Wierenga.
Heeft zelf een NDE gehad toen ze een peuter was. Heeft reeds meerdere malen NDE’rs begeleid.
Is aangesloten bij Nederlandse Vereniging voor Reincarnatietherapeuten en van EARTh (Europian Association for Regressiontherapists – is daarvan de Coördinator van de Nederlandse afdeling )
Behandelkostenvergoedering via de verzekering, afhankelijk van de polis.

Mw. Drs. Ingrid Foeken
Klinisch Psychologe

Rozengracht 105 /C, 1017 LV Amsterdam,
020-6621918, telefonisch spreekuur donderdagochtend van 9.00-10.00 .
i.foeken@inter.nl.net
Specialismen: Psychotherapie, Eerste Lijns Psychologie, Klinisch Psychologie
Heeft geen NDE gehad, maar is er wel goed bekend mee.
Kostenvergoeding: Vanaf 2011 wordt dit hoogstwaarschijnlijk maximaal 5 sessies per jaar ( nu nog 8) voor 3/4e deel. Mevrouw Foeken behoort tot de zogenoemde Vrije Psych, een vereniging van verontruste psychiaters en psychotherapeuten die niet mee doen met DBCderen ( Diagnose Behandel combinaties een soort diagnostiek) en digitaal aanleveren van persoonsgegevens van cliënten aan zorgverzekeraars omdat nog niemand kan garanderen dat de privacy 100% gegarandeerd is. Daarom sluiten zorgverzekeraars geen contracten met hen af, al zijn ze wel BIG geregistreerde psychotherapeuten.

Mw. Haike Germann
Emotief therapeute en regressie- en reïncarnatietherapeute

Europalaan 2, 3526 KS Utrecht
030-2657369 / 06-46495505
haike.germann@protonmail.com
www.emotievetherapie.nu
Specialisme(n): Emotiefvetherapie en regressie- en reïncarnatietherapie.
Heeft zelf geen NDE gehad maar kan op grond van haar ervaring met regressie- en reïncarnatietherapie nadoodse ervaringen goed hanteren. Dit thema zal dus geen problemen opleveren. Daarnaast kan zij d.m.v. Emotieve Therapie u helpen emotionele ladingen te neutraliseren.
Is lid van de Nederlandse vereniging van reïncarnatietherapeuten en European association of regression therapists.

Mw. Mabel de Graaf – van Osnabrugge
Transpersoonlijk counselor, hypno/reïncarnatietherapeute.

Keizersteeg 3, 7722 VB Dalfsen
06-25563091
info@mabeldegraaf.nl
www.mabeldegraaf.nl
Specialismen: Hypno- reïncarnatietherapie, transpersoonlijke counseling, innerlijk kindwerk, werken met tekeningen, life coaching, Therapeutic Touch ( TT ). De rode draad van alle methoden van aanpak is De Liefde.
Heeft als kleuter een uittreding gehad en wist en weet zich altijd verbonden met de ‘andere wereld’.
Begeleidt regelmatig NDE’rs. Is verbonden als docente aan HJBC (Het Johan Borgman College) in Utrecht ( HBO-instelling) dat opleidt tot paranormaal therapeut. Is gedurende een aantal jaren voorzitter van Stichting Netwerk NDE geweest.
Behandelkostenvergoeding via verzekeringen: geen

Dhr. Tesso Holst
Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie

de Havik 1, 3972 XT Driebergen,
info@tessoholst.nl
www.tessoholst.nl
Specialismen” Regressie- en Reïncarnatietherapie, Healing, (Burnout) Coaching, Workshops en Training
Aangesloten bij EARTh -European Association for Regression Therapy, CSR Centrum – Chronische Stress Reversal Centrum
Heeft als peuter NDE gehad. Heeft ervaring met het begeleiden van NDE’rs

Mw. Hilde Hooiberg
“Dígame” (zeg het me), praktijk voor levens- en zingevingsvragen

Talingsingel 36, 6883 CW Velp,
026-3621761
hildehooiberg@wanadoo.nl
www.digame.nu
Praktijkadres:
Kastanjelaan 40, 6828 GM Arnhem
06-27311283
Specialismen: Biografie consultatie, sommige vormen van psychotherapie o.a. focussen (onderdeel opleiding Cliëntgerichte Psychotherapie). Extra informatie: Sinds 2006 regiocoördinator VPTZ Midden-Gelderland, (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). In die functie leidt ze jaarlijks twee groepen nieuwe vrijwilligers op. In meerdere opzichten bekend met het sterven en de dood, als ook met de NDE. Eerste (voltooide) studie: geneeskunde.
Aangesloten bij Nederlandse Vereniging tbv Antroposofische Psychotherapie, NVAP, Beroepsorganisatie voor Biografiewerk
Behandelkostenvergoeding: soms, met een aanvullende verzekering

Mw. Hermine Merlijn
Regressie en Reïncarnatie therapeute

Metzelaarplein 5, 7416 BV Deventer
0570-636503
info@samskara.nl
www.samskara.nl
Specialismen: Regressie en Reïncarnatie therapeute (Tasso-opgeleid), Therapeutisch werken in huidige en vorige incarnatie(s), ditto werken met kinderen via de ouders. Explorerend en therapeutisch werken in de spirituele dimensies. (methode Newton en Tasso)
Heeft een spontane uittreding gehad met onuitsprekelijke ervaringen in een dimensie van licht, liefde en muziek die je hier op Aarde niet kent of hoort.
Is lid van de Nederandse Vereniging van Reïncarnatie Therapeuten, en Earth (European Association for Reïncarnation Therapy) en gecertificeerd door het IBRT, International Board for Regression Therapy in de U.S.A
Vergoeding van de kosten: Door sommige zorgverzekeringen worden haar therapieën vergoed, afhankelijk van de polis.

Mw. Elly Moerman
Middelwijkstraat 62A, 3764 CH Soest

06-45 92 50 47
info@lavendel.nu
www.lavendel.nu
Specialisme(n): Psychosociale begeleiding, (chinese) reflexologie, en Reiki
Heeft zelf, in 1978, een NDE gehad; heeft meerdere malen NDE-cliënten begeleid.
Is lid van diverse beroepsverenigingen: LVPW, BER, De Cirkel, RBNG
Vergoeding van de kosten: afhankelijk van de verzekering, alles of een deel.

Dhr. Mike Moojen
Praktijk Zorgbemiddeling voor NDE

Oude Rijksweg 18, 9798 PA Garmerwolde
050-5421773 / 06-21804469
mike_moojen@hotmail.com
Specialismen: HBO-maatschappelijk werk, zorgcoördinatie en casemanagement, bemiddeling of samenwerking met reguliere en alternatieve zorg, verwijzing naar NDE-therapeuten, sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen
Neemt deel aan de Projectgroep Hulpverlening en Bijna Dood Ervaring waar beroepskrachten zitting in hebben, die bekend zijn met de NDE.
Opmerking: Veel NDE’ers missen een contactpersoon of bemiddelaar die praktische problemen kan oplossen die zijn ontstaan met reguliere of medische zorgverleners, werkgevers of andere instanties. Dan kan zorgcoördinatie, bemiddeling of verwijzing naar geëigende therapeuten helpend zijn.

Mw. Angela Mul
van Heemskerkstraat 21, 7622 JG Borne

074-2671771
info@multherapie.nl
www.multherapie.nl
Specialisme(n): reïncarnatie-, regressie- en tekentherapie
Is sinds 1975 getrouwd met een NDE’er en steeds nauw betrokken geweest bij zijn processen. Sinds 1988 reïncarnatietherapeut. Dat blijkt een prima ondergrond om met NDE’ers te werken.
Ze is aangesloten bij de Ned. Ver. Van Reïncarnatietherapeuten (NVRT) en bij de vereniging voor tekentherapeuten (Ver. Tekentaal).
Vergoeding van de kosten: Door sommige zorgverzekeringen worden haar therapieën vergoed.

Dhr. Henk Mul
Reïncarnatietherapeut

van Heemskerkstraat 21
7622 JG Borne
tel. 074 – 2671771
e-mail: info@multherapie.nl
website: multherapie.nl
Specialismen: Reïncarnatie- & regressietherapie. Opmerking: Op onze website hebben wij ook geprobeerd de verschillen en overeenkomsten van een NDE en Reïncarnatietherapie weer te geven onder het hoofdstuk “Hulp bij NDE”.
Heeft zelf NDE gehad (op 4-jarige leeftijd) die nog steeds even vers in zijn geheugen gegrift staat.
Is lid van Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten (NVRT)
Vergoeding van de kosten: in de meeste gevallen wel.

Mw. Monique Nouwen
Therapeut & Coach
Praktijk SENSUS
Praktijkadressen:

Antony Duyklaan 5-9, 3051HA Rotterdam
Zuidwijkstraat 8A, 2729KD Zoetermeer
Tel: 06-55751757
www.praktijksensus.com
praktijksensus@outlook.com
Heeft zelf een NDE gehad en twee lichtervaringen, die haar levensloop en keuzen sterk hebben beïnvloed. Als gevolg daarvan is één van haar specialismen het begeleiden van NDE’rs na hun ervaringen en de daaruit voortkomende vragen en/of klachten.

Ze beheerst verder de volgende disciplines: EMDR, EFT (Emotional Freedom Technique), regressietherapie, hypnotherapy, enz enz. Ze is aangesloten bij beroepsverenigingen VBAG, RBCZ, FAC, VEKTIS.
Vergoedingen: gedeeltelijk vanuit aanvullende pakketten van zorgverzekeraars. Het eigen risico wordt daarbij niet gebruikt.

Mw. Peggy van Opstal-Rodenhuis
Oudelandsedijk 47, 3216 AR Abbenbroek

0181-66 58 05
t.ondersteboven@gmail.com
http://www.praktijkondersteboven.com
Specialismen: Regressie- en reïncarnatietherapie in het huidig leven, geboorte, zwangerschap,conceptie, Innerlijk Kind, het tussenbestaan en vorige levens. Tevens psychosociale counseling vanuit een holistische visie. Ook therapie voor kinderen.
Heeft zelf NDE gehad in 2003 en spontane uittreding op 18-jarige leeftijd.
Is lid van De Nederlandse Vereniging voor Reincarnatie Therapeuten (NVRT)

Dhr. Stephan Pfluger
Werkplaats voor Begeleid Zelfherstel

Raphaelstraat 8, 1077 PR AMSTERDAM
M: +31 (0)6-54674794
E: info@balancingpeople.nl
I: www.balancingpeople.nl
Specialisme(n): Regressietherapie
Heeft geen NDE gehad, maar heeft wel gewerkt met sterfervaringen van cliënten uit kennelijke ‘vorige levens’.
Is lid van diverse beroepsverenigingen: De Nederlandse Vereniging voor Reincarnatie Therapeuten (NVRT) en de European Association for Regression Therapy EARTh. In 1995 gediplomeerd bij Hans Ten Dam (nu Tasso-Opleidingen).
Vergoeding van de kosten: gedeeltelijk maar niet bij alle zorgverzekeringen. Indien gedeeltelijk vergoed dan alleen mits aanvullend verzekerd voor alternatieve geneeswijzen.

Mw. Drs. Marianne Raemaker
Praktijk voor Geestelijke Hulpverlening

Schiebroekseweg 18 3051 JN ,ROTTERDAM
06-45074254
mraemae51@hotmail.com
www.marianneraemaekers.nl
Ze is Pedagoge en Psychologe met een brede ontwikkeling wat betreft Spiritualiteit, Bewustzijnstransformatie en Mystiek.

Mw. Drs. Sarah Schellekens
Psychologe

Helmichstraat 2, 8105 AG Luttenberg,
tel. 0572-302045,
email: sarahschellekens@ziggo.nl
Specialismen: GZ-psycholoog BIG-geregistreerd, gespecialiseerd in het werken met mensen met NDE en/of buitenzintuiglijke ervaringen. Heeft zelf een NDE gehad.
Is aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut voor Pyschologen)
Behandelkosten worden vergoed door verzekeraar.

Mw. Tineke Segaar
Psychologe, psychotherapeute

Groot Hertoginnelaan 5, 1405 EA Bussum
Tel: 035-6923630
tinekesegaar@gmail.com
www.psychotherapiepraktijkraphael.nl
Specialismen: Zie haar website.
Heeft zelf geen NDE gehad, heeft inmiddels ruime ervaring opgebouwd in de begeleiding van NDE’rs
Is aangesloten bij NVVP (Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten. Was enkele jaren voorzitter van Stichting Netwerk NDE.
Behandelkosten worden geheel of gedeeltelijk vergoed door verzekering

Mw. Anja Stigter
Praktijk voor Zelfbeschouwing, Soul consultant

Wethouder Rebellaan 30, 3771 KA Barneveld
06 4888 0807,
info@zelfbeschouwing.nl
www.zelfbeschouwing.nl (NL + Eng)
Specialisme(n): counseling& coaching, spiritual response (SRT), regressie & reïncarnatie (Tasso)
Heeft geen NDE gehad maar heeft ervaring in het begeleiden van NDE’rs.
Aangesloten bij LVPW: Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden , Spiritual Response Association (USA en NL).
Vergoeding van de kosten: Door sommige zorgverzekeringen worden haar therapieën vergoed.
Aanvullende informatie: Is ook werkzaam in Dubai (UAE). Engelstalige consulten zijn geen probleem.

Mw. Annette Voorbij-Luiten
Therapeutische gesprekken betreffende zingeving en levensvragen / Coaching

Bernard van Beeklaan 38
1241 AH Kortenhoef
06 57 74 55 59
annettevoorbijluiten@gmail.com
www.annettevoorbij-luiten.nl
Opleidingen: A-verpleegkundige, Raja Yogadocent en aansluitend verdere verdieping in esoterie en levenswijsheid, Regressie-en Reïncarnatietherapie.
Is bekend met NDE ervaringen.
Naast haar opleidingen die veel inzicht hebben gegeven, kan ze tevens door levenservaring een steun zijn bij uw levensvragen / levensprocessen, mede door haar esoterische kennis.

Mw. E. de Vos
Praktijk voor psychiatrie en psychotherapie
Kloosterstraat 6-8,

5708 GM Helmond
0492-347418
contact@devospsychiater.nl
www.devospsychiater.nl
Mevrouw de Vos is psychiater en psychotherapeut.
Ze heeft zelf geen NDE gehad maar vier van haar naasten hebben wel een NDE gehad.
Ze heeft inmiddels veel NDE’rs begeleid.
Is lid van beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
Vergoeding van de kosten: ja, 2e lijns.

Dr. Fons de Vries
Praktijk Mental Balance
Hypnotherapie, relatietherapie en integratieve psychotherapie

Darthuizerberg 49, 3825 BL Amersfoort
Tel. 033 – 470.23.21
info@mentalbalance.nl
www.mentalbalance.nl
Na een wetenschappelijke biomedische research-carrière heb ik een opleiding hypnotherapie en integratieve psychotherapie gevolgd. Naast mijn exacte natuurwetenschappelijke interesses heeft er bij mij altijd belangstelling bestaan voor spirituele en existentiële vraagstukken; latere eigen ervaringen met uittredingsverschijnselen hebben dit nog versterkt.
Ik heb ervaring met psychosociale begeleiding van NDE-ers. Ik ben Register-therapeut: erkend door de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) en erkend door het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk mijn therapieën.

Mw. Drs. Bernadette van Wouw
Geregistreerd psycholoog / coach
Registerpsycholoog NIP
Halewijn 34

5221 LZ  Den Bosch
06-24772948
Heeft ook praktijken te Hilversum en Zeist
psycholoogdenbosch@live.nl
websites:
www.psycholoogdenbosch.nl

www.psycholoog-vught.nl/

www.zeistpsycholoog.com
www.expatriate-psychologist.nl/
Heeft zelf een NDE gehad. Is aangesloten bij het NIP, NVPA, RBCZ.
Consulten worden gedeeltelijk vergoed vanuit aanvullende verzekeringen.

 

Print Friendly, PDF & Email