Non-lokaal Bewustzijn

Dit is een nieuw toegevoegde menuknop.
Hoewel het hoofdonderwerp van deze website nog steeds de Nabij-de Dood Ervaring is, realiseerden wij ons, dat met het voortschrijden der jaren met verder gaande ontwikkelingen op het vlak van onderzoek naar de bredere context waar NDE’s onderdeel van uitmaken, dat informatie over aanpalende onderwerpen ook op zijn plaats is.

Zie wat betreft die ontwikkelingen bijvoorbeeld dit uitgebreide overzicht en ook het interessante overzicht, dat de Research Unit van het Department of Psychiatry and Neurobehavioral Sciences binnen de University of Virginia (UvA DOPS) eind 2017 in haar roadshow over 50 jaar onderzoek gaf. In het voorjaar 2018 gaven zij nog weer eens zo’n conferentie met een overzicht van het wetenschappelijk onderzoek , nu op het Tom Tom Founders Festival in Charlottesville, VA, gemodereerd door John Cleese met Jim Tucker, Bruce Greyson, Edward Kelly, Emily Williams Kelly en Kim Penberthy.

Non-lokaal bewustzijn cruciaal in bredere context
Een verbindende overall titel voor de informatie op de sub-pagina’s was lastig, maar vooralsnog is gekozen voor ‘Non-lokaal bewustzijn’. Dat onderwerp is immers, niet alleen bij NDE’s cruciaal, maar ook bij onderwerpen als

  • dood en sterven,
  • wat kunnen wij ons voorstellen over het hiernamaals (het stadium een stap verder dan de NDE) en
  • reïncarnatie

Ook hier is sprake van eenzelfde onderscheid als bij de menuknop ‘De NDE’, namelijk dat het hier vooral gaat om toelichting op deze onderwerpen, terwijl onder de knop ‘Documentatie’ meer achterliggende informatie in de vorm van Artikelen, Boeken en Links is geplaatst.

Print Friendly, PDF & Email