Over deze site

Welkom op deze site, waarbij eerst een toelichting op de opzet en wat waar te vinden is.

Groeiend inzicht
Totdat Dr. Raymond Moody in 1975 het verschijnsel Near Death Experience / Nabij de Dood Ervaring een naam gaf, was het een tamelijk onbekend iets, waar zowel de mensen die het overkwam als de medische wetenschap eigenlijk geen raad mee wisten. Vaak zweeg men er maar over om niet voor gek versleten te worden, terwijl de wetenschap het vaak (en nog steeds) afdeed als onmogelijk, belachelijk of als hallucinaties.
Door de nadien op gang gekomen stroom publicaties over eigen persoonlijke ervaringen en over wetenschappelijk onderzoek is de bekendheid – mede ondersteund door de rol van het internet – groeiende en is het een niet meer te negeren verschijnsel geworden, dat steeds verder nadere verklaringen zoekt in de bredere context van de zin van ons bestaan, voortbestaan na de dood, medische zorg en levensbeschouwelijke opvattingen.

Centrale boodschap: Eeuwig leven en verbondenheid met elkaar
Het vele voorkomen van termen als dood, sterven, bijna dood, hiernamaals, e.d. zou de indruk kunnen wekken van een sombere inhoud van deze website. Het tegendeel is echter het geval, want de centrale boodschap van dit groeiende inzicht is juist: Eeuwig Leven! En verbondenheid met elkaar.
Vanaf vandaag terugblikkend vanuit die bredere context zien we, dat eigenlijk al de gehele afgelopen eeuw met elkaar samenhangende inzichten in beweging zijn gekomen. Ik noem er enkele: Vanaf begin vorige eeuw groeide de aandacht voor reïncarnatie, de onderzoekingen van de British Society for Psychical Research met mediums concludeerden tot het voortbestaan van de ziel en de mogelijkheid van contact met overledenen en de wetenschap legde de basis voor de kwantumfysica met geheel nieuwe inzichten in tijd en ruimte, die nog heden doorwerken in onze opvattingen over het heelal, (non-lokaal) bewustzijn en materie.

Opzet van deze website
Deze site beoogt nadere informatie te geven over:
• Het hoofdonderwerp Nabij-de Dood Ervaringen (NDE)
• Aanpalende onderwerpen als Dood en sterven, het Hiernamaals en Reïncarnatie
• Het Netwerk NDE zelf en haar activiteiten

Via de volgende navigatiestructuur met als menuknoppen:

Menuknop Toelichting
• Home Startpagina incl. deze sub-pagina over de opzet van de site.
• De NDE Het hoofdonderwerp, met informatie over wat een Nabij-de Dood Ervaring is.
• Non-lokaal    bewustzijn Informatie over aanpalende onderwerpen als Dood en Sterven, het Hiernamaals en Reïncarnatie.
• Hulpverlening Informatie voor mensen met een NDE en hulpverleners en een overzicht met contactgegevens van hulpverleners.
• Documentatie Achtergrond informatie over de onderwerpen BDE/NDE, Non-lokaal bewustzijn in de vorm van  Artikelen, Boeken en Links naar interessante websites, alsook voor meer wetenschappelijke achtergrond informatie en kritische geluiden.
• Wie zijn wij Informatie over de stichting “Netwerk NDE” en onze activiteiten als organisatie, contactmogelijkheden, donateurschap, het magazine “Terugkeer naar Levenslicht” en ANBI gegevens.

Alle hoofdmenu knoppen bevatten een beknopte “overall-tekst” over de geplaatste content op de sub-menu knoppen daaronder.

Tenslotte is er nog een knop voor geselecteerde Engelse content.
Aangezien de site op Nederlandse bezoekers is gericht is geen Engelse versie van de site overwogen, hoewel ook veel informatie in het Engels is.

 

Print Friendly, PDF & Email