Terugkeer

Terugkeer is het officiële orgaan van het Netwerk Nabij-de-Dood-ervaring. Het verschijnt gewoonlijk in de maanden maart, juni, oktober en december.

Terugkeer bevat vrijwel altijd verslagen van Nabij-de-Dood-ervaringen, wetenschappelijke artikelen over de Nabij-de-Dood-ervaring en artikelen over aanverwante fenomenen zoals BLE (buitenlichamelijke ervaringen) en ADC (After Death Contacts – in het Nederlands beter bekend als ‘peri-mortale ervaringen’, ofwel ervaringen rondom het sterven). Daaronder vallen sterfbedvisioenen – die soms veel overeenkomst hebben met Nabij-de-Dood-ervaringen, – verschijningen van overledenen, enz.

Donateurs van het Netwerk Nabij-de-Dood-ervaringen ontvangen dit tijdschrift gratis. Artikelen in Terugkeer van meer dan gemiddeld belang worden ook geplaatst op deze webstek. Zie onder Artikelen.

Print Friendly, PDF & Email