Ontmoetingsdag 2 december 2023

Deze dag zal in het teken staan van de 80ste verjaardag van onze medeoprichter Pim van Lommel. Ook kijken we terug op 35 jaar NetwerkNDE / vh Merkawah

Programma

Rinus van Warven:
De bril waarmee we naar de werkelijkheid kijken verandert om de vijf tot tien jaar. Als we modernste inzichten van de kwantumfysica mogen geloven, dan verandert datgene waarnaar gekeken wordt mee met het perspectief van de waarnemer. Aan het begin van de jaren tachtig ging het om maatschappelijk engagement. In de jaren negentig ging het om ethische onderwerpen. Vijf jaar later draaide alles om spiritualiteit. Nog eens vijf jaar later kwamen spirituele groei en spirituele ontwikkeling in de belangstelling.

Vanaf het jaar 2010 staat zingeving centraal en de afgelopen vijf jaar gaat het over verbinding. Wat zegt dat over de manier van kijken naar de NDE? Is de kennis die we erover hebben mee veranderd? En wat zegt dat over de toekomst?

Pim van Lommel:
Ik ga terugkijken naar de laatste 37 jaar, sinds 1986, waarin ik mij bezighield met NDE. Deze terugblik bestaat uit drie delen:

  • Retrospectief: wetenschappelijk onderzoek, feiten, gebeurtenissen, contact met NDE-ers. Met name de verspreiding van de kennis over NDE naar de maatschappij in de ruimste zin van dat woord.
  • De betekenis van onderzoek naar NDE voor ons inzicht ons bewustzijn en de relatie met de functie van de hersenen. Ons inzicht in leven en dood, ook voor onze maatschappij, voor onze gezondheidszorg en voor de wetenschap.
  • Andere vormen van verruimd bewustzijn, met enkele voorbeelden, en daarna enkel citaten van indrukwekkende NDE’s, zoals ik die toegestuurd heb gekregen.

Raymond Saerens:
Spreekt over NDE en WETENSCHAP: De NDE is een bijzonder sterke ervaring van waarheid in een bijzondere werkelijkheid bij bijzonder helder bewustzijn. Wetenschap is het geheel van kennis en de manieren om die te verwerven; het is in principe simpelweg waarheidsvinding: een antwoord zoeken op hoe de werkelijkheid eruit ziet en werkt.

In deze uiteenzetting staan we stil bij deze begrippen omdat de wetenschap in een paradigmawissel zit en beoefenaars het niet altijd eens zijn met elkaar en over nieuwe inzichten en vondsten. Dit laatste omdat deze vaak zoals in kwantumfysica contra-intuïtief (maar toch waar) zijn. Bovendien is de klassieke wetenschappelijke methode zelfbeperkend. En wat is een bewijs en wat zegt het over waarheid.

Het programma begint om 10:30 uur (inloop vanaf 10:00 uur) en zal eindigen rond 16:00 uur, met de mogelijkheid om na te praten. Tijdens het middaggedeelte worden er momenten voor ontmoeting ingeruimd, alsook voor ad hoc workshops.

Plaats 
Het inmiddels vertrouwde adres Huize Het Oosten, Rubenslaan 1, 3723 BM Bilthoven. Dit is vlak bij het NS-station Bilthoven. Vanaf het treinstation is het ca 10 minuten lopen. Zie hieronder de looproute vanaf het station. De locatie is ook goed per auto bereikbaar en er zijn voldoende parkeerplaatsen in de Rubenslaan en op het terrein van Huize Het Oosten.

Kosten (inclusief lunch)
€ 25,00 voor donateurs van Netwerk-NDE en leden van Limen,
€35,00 voor niet-donateurs.
€12,50 voor minderjarigen boven 12 jaar.
U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL 44 INGB 0000 19 16 76 ten name van de Stichting NetwerkNDE, onder vermelding van Ontmoetingsdag 2 december 2023. Betaling geldt als aanmelding.

Voor onze Belgische vrienden: vermeld bij uw betaling ook nog de BIC/SWIFT-code in verband met betalingen vanuit het buitenland. Deze code is INGBNL2A.

Bij onoverkomelijke financiële bezwaren kan contact worden opgenomen met de penningmeester via penningmeester@netwerknde.nl

Graag ontmoeten wij u op 2 december a.s.

Het bestuur

Print Friendly, PDF & Email