Voorjaars-ontmoetingsdag op 4 mei 2024

Het verheugt ons voor u wederom een interessante ontmoetingsdag aan te bieden en wel op 4 mei aanstaande, en zoals gebruikelijk in Huize Het Oosten te Bilthoven.

Programma

Er zijn drie inleiders, verdeeld over de ochtend en de middag.

Bob Coppes
We beginnen met onze oud-voorzitter. Zijn vorig jaar verschenen boek over NDE’s heet “Impressions of Near-Death Experiences” en is in feite een compilatie van honderden citaten van meer dan 100 NDE’ers. Hij beschouwt hen als de beste leermeesters in het leven. De vele citaten geven een goede indruk van wat een NDE is en tijdens zijn voordracht zal hij veel bijzondere en intrigerende voorbeelden geven. De citaten worden in een breed spectrum van hoofdrubrieken ondergebracht, waaronder: uittreding uit het lichaam, veridieke waarnemingen (verifieerbare buitenlichamelijke waarnemingen die een indirect bewijs geven dat NDE’s echt zijn), onvoorwaardelijke liefde, het levensoverzicht, angstige NDE’s, waarom zijn we op aarde? terugkeer in het lichaam en na-effecten. Het belangrijkste beeld dat naar voren komt is dat wij ÉÉN zijn en LIEFDE ons bindt.

Nadia Kroon, over: Het hemelse licht in NDE’s en het Nieuwe Testament
Het is een van de bekendste en meest voorkomende fenomenen in de nabij-de-dood ervaring: het bijzondere licht dat straalt met de kracht van de zon en toch niet verblindt. Een licht dat meestal vrede, geluk en een gevoel van thuiskomen oproept. Sommige NDE’rs spreken zelfs van een ontmoeting met een ‘wezen van licht’. Drs. Nadia Kroon (1989) is theoloog en geboeid geraakt door dit licht en de parallellen die zij vermoedt met de teksten over licht in de Bijbel. In opdracht van de Universiteit van Tilburg voert zij daarom een promotieonderzoek uit. Ook in de hoop dat dit de dialoog zal stimuleren tussen kerk, theologie, en allen die door ervaring of onderzoek bij het onderwerp van de nabij-de-dood ervaring betrokken zijn. Voor deze ontmoetingsdag zal ze meer vertellen over haar motivatie voor dit onderzoek en bekijken we enkele teksten nader.

Hans Clement
Hij gaat in zijn boek Onvoorwaardelijke liefde op zoek naar een filosofisch wereldbeeld waarin het woord ‘liefde’ centraal staat. In 2022 verscheen van zijn hand het tweedelige werk Liefde als wijsgerig grondbegrip. De westerse en oosterse filosofiegeschiedenis gezien vanuit de NDE. Aan deze visie liggen twee universele ervaringen ten grondslag: de ervaring van eindigheid en die van oneindigheid.  De eindigheidservaring (of ‘twijfelervaring’) is algemeen bekend. Fenomenen als mislukking, verraad, sterfelijkheid, angst, verdriet of pijn kunnen we soms rechtstreeks aan ons eigen leven koppelen. In wat voor wereld leven we eigenlijk, waarin zo veel leed voorkomt? Wat is de zin van zo’n twijfelachtig bestaan? De oneindigheidservaring (of ‘totaliteitservaring’) is van een heel andere orde. Wereldwijd ondergaan mensen haar. De bekendste variant is de NDE. De belangrijkste les uit die metafysische ervaring luidt dat alles in wezen van liefde is gemaakt.

Al met al drie zeer interessante lezingen; wij zijn heel blij die te kunnen aanbieden.

Het programma begint om 10:30 uur (inloop vanaf 10:00 uur) en zal eindigen rond 16:00 uur, met de mogelijkheid om na te praten. De inleiders spreken hun bijdragen uit gedurende de ochtenduren en een deel van de middag. Tijdens het middaggedeelte na de lunch worden er momenten voor ontmoeting ingeruimd, alsook voor ad hoc workshops.

Plaats 
Het inmiddels vertrouwde adres Huize Het Oosten, Rubenslaan 1, 3723 BM Bilthoven. Dit is vlak bij het NS-station Bilthoven. Vanaf het treinstation is het ca 10 minuten lopen. Zie hieronder de looproute vanaf het station. De locatie is ook goed per auto bereikbaar en er zijn voldoende parkeerplaatsen in de Rubenslaan en op het terrein van Huize Het Oosten.

Kosten (inclusief lunch)
€ 25,00 voor donateurs van Netwerk-NDE en leden van Limen,
€35,00 voor niet-donateurs.
€12,50 voor minderjarigen boven 12 jaar.
U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL 44 INGB 0000 19 16 76 ten name van de Stichting NetwerkNDE, onder vermelding van Ontmoetingsdag 4 mei 2024. Betaling geldt als aanmelding.

Voor onze Belgische vrienden: vermeld bij uw betaling ook nog de BIC/SWIFT-code in verband met betalingen vanuit het buitenland. Deze code is INGBNL2A.

Bij onoverkomelijke financiële bezwaren kan contact worden opgenomen met de penningmeester via penningmeester@netwerknde.nl.
Mocht het onverhoopt gebeuren dat uw mail naar dit adres niet wordt geaccepteerd, probeer dan info@netwerknde.nl.

Graag ontmoeten wij u op 4 mei a.s.

Het bestuur

Print Friendly, PDF & Email