Video’s

In het kader van de ‘Maand van de Spiritualiteit’ was de aflevering van het KRO/NRCV-programma Jacobine op Zondag van 14 januari 2018 geheel gewijd aan de Nabij de Dood-ervaring. Jacobine van Geel interviewde Pim van Lommel, Rinus van Warven en Lucia Prinsen. Bekijk deze boeiende uitzending via de link hieronder.

 

Do we survive death? A look at the evidence

Do we survive death? A look at the evidence (Roadshow t.g.v. 50-jarig jubileum University of Virginia DOPS)
Een zeer duidelijk beeld van de gegroeide inzichten en verdere uitdagingen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van NDE’s werd in september 2016 in Boston gegeven door de Research Unit van het Department of Psychiatry and Neurobehavioral Sciences binnen de University of Virginia (UvA DOPS) ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan. Deze presentaties vormden de eerste bijeenkomst van een roadshow, die tot in voorjaar 2017 op verschillende plaatsen werd herhaald. UvA DOPS is gegroeid uit het baanbrekende werk, waar Ian Stevenson mee is begonnen.
Het programma begon met het verhaal van Jeff Olsen over de NDE, die hij meemaakte tijdens een auto ongeluk en de moeizame periode die hij daarna doormaakte.
Daarna werden achtereenvolgens presentaties gegeven over de ervaringen en bereikte inzichten op hun vakgebied door:

    • Dr Bruce Greyson over ‘Consciousness Independent of the Brain’ op basis van Nabij-de-doodervaringen
    • Dr Jim Tucker over ‘Young Children Who Remember Previous Lives’, het onderzoek naar reïncarnatie vanaf de periode door Ian Stevenson, waardoor zij inmiddels over 2,500 cases beschikken
    • Dr Kim Penberthy over ‘Mindfulness and Altered States of Consciousness
    • Dr Edward F Kelly over ‘Consciousness is More than a Product of Brain Activity’

De drive om deze kennis te verspreiden is de overtuiging, dat de wereld het verdient vanwege de grote maatschappelijke impact voor ons toekomstige omgaan met elkaar en onze planeet om – in weerwil van de kortzichtige materialistische gangbare wetenschap – overtuigd te worden door de in de afgelopen 50 jaar opgebouwde inzichten.

 

Chirurg Mary Neal vertelt over haar BDE en welk een impact die heeft gehad op haar leven en dat van haar gezin:

 

Heldere uitleg over NDE’s in interview met Pim van Lommel met enkele persoonlijke ervaringen Het boek Eindeloos Bewustzijn van cardioloog Pim van Lommel veranderde voor veel mensen het inzicht over het leven op een radicale wijze. Het boek is het resultaat van twintig jaar wetenschappelijk onderzoek naar ervaringen van mensen met een nabij-de-doodervaring. Dit interview van Ritchie Vermeire van Report Media over Bijna-doodervaringen geeft een heldere uitleg geïllustreerd met enkele getuigenissen. Hoewel iedere persoon zijn eigen unieke ervaring beleefde zijn er opvallende aspecten die zij unaniem met elkaar delen. Mensen met een dergelijke ervaring zijn minder bang voor de dood. Verder tonen zij minder interesse voor uiterlijke en materiële zaken, voelen zich een met de natuur en bij velen van hen ontwikkelde zich een hoge intuïtieve en helende gave. Ook geven zij aan hoe moeilijk het kan zijn om die ervaringen te delen met anderen. Deze video werd gemaakt door Anthony Chene.
(zie ook de Franse video van hem over het ISSNOE, andere wetenschappers (incl Pim van Lommel) en persoonlijke getuigenissen van BDE’s. Ook al is hij volledig Frans, hij is volledig Nederlands ondertiteld).

 

‘Eindeloos Bewustzijn’ – documentaire 86′ minuten © EMS FILMS Een filmische verkenning naar hoe bijna-dood ervaringen het leven van gewone mensen transformeren en hoe deze ervaring onze alledaagse opvattingen over leven en dood verandert. Het boek Eindeloos Bewustzijn van cardioloog Pim van Lommel veranderde voor veel mensen het inzicht over het leven op een radicale wijze. Het boek is het resultaat van twintig jaar wetenschappelijk onderzoek naar ervaringen van mensen met een zogenaamde bijna-dood ervaring (of BDE). Regisseur Mark Verkerk (Buddha’s Lost Children, De Nieuwe Wildernis) liet zich door dit boek, voor deze documentaire  inspireren door een stelling van Van Lommel: “Als je ervan uitgaat dat de wetenschap materialistisch is, schakel je per definitie bewustzijn uit. Want bewustzijn is niet te meten. Ik kan nooit wetenschappelijk bewijzen dat iemand verliefd is of een schilderij heel mooi vindt. En toch is het de meest grote realiteit die een mens heeft. Dus stel ik dat je een ander soort wetenschap moet hebben die ook subjectieve elementen toelaat. Wetenschap is voor mij vragen stellen met een open geest.” Regie & scenario: Mark Verkerk Met: Pim van Lommel, Raymond Moody, Carlo Leget, Joke Endedijk – van der Jagt, Cindy Wielders, Paul Derks, Bart Sikkens en Reinier TilanusCamera: Mark Verkerk en René Heijnen Producent: Ton Okkerse

Ponto3  is een website van Noël van Herreweghe die informatie aanreikt over BDE’s, verruimd bewustzijn en reïncarnatie aan een Nederlandstalig publiek in België.

Print Friendly, PDF & Email