Onderzoek naar spontane Post-Mortale Communicatie (PMC)

Evelyn Elsaesser, een onderzoekster uit Zwitserland, doet samen met Prof. Dr. Chris Roe en Associate Prof. Dr. Callum Cooper (University of Northampton, UK) en David Lorimer (Scientific and Medical Network, UK), wereldwijd een uitgebreide wetenschappelijke studie naar post-mortale communicatie, het krijgen van berichten van overleden dierbaren.

De vorige enquêtes werden gehouden in het Engels, Spaans en Frans. Dankzij deze nieuwe enquête is het nu ook mogelijk om in het Nederlands deel te nemen aan deze studie, die wordt uitgevoerd in samenwerking met Noël Van Herreweghe (België).

Alle informatie wordt anoniem verstrekt en er worden geen gegevens verzameld die u persoonlijk zouden kunnen identificeren. Tijdens het proces van gegevensanalyse zullen alle namen van personen en plaatsen worden geanonimiseerd.

Indien u meent een spontaan contact na de dood te hebben ervaren en aan ons onderzoeksproject zou willen deelnemen, wordt u uitgenodigd de vragenlijst in te vullen die u op de volgende link vindt:

https://northampton.onlinesurveys.ac.uk/dutch-adc-questionnaire

Deelname is mogelijk tot en met 31 januari 2023.

Print Friendly, PDF & Email