Pim van Lommel wint belangrijke prijs

Absoluut groot nieuws: Pim van Lommel heeft in een essaywedstrijd van het Bigelow-instituut de tweede prijs gewonnen. Dat werd begin november bekend gemaakt. Hij kreeg de prijs voor zijn essay getiteld The Continuity of Consciousness. Daarin maakt Pim aannemelijk dat bewustzijn zonder een stoffelijke drager kan bestaan en daardoor niet gebonden is aan ruimte en tijd. Pim kreeg het telefonisch te horen. Naar eigen zeggen was hij er flink beduusd van. Binnenkort gaat hij de prijs – die bestaat uit een niet-onaanzienlijk geldbedrag – ophalen in Las Vegas, waar de andere prijswinnaars ook tezamen komen. Dit is een fantastische opsteker voor Pim!

Interview met Rudolf Smit

Een interview van Ponto3 met Rudolf Smit – Hoofdredacteur Terugkeer naar Levenslicht Ponto3 is een Belgische organisatie die zich ten doel stelt de lezer te voorzien van relevant nieuws op het raakvlak tussen wetenschap, filosofie en de persoonlijke zoektocht naar zin en doel in het leven. Daartoe onderhouden zij een website en een Facebookpagina. Pronto3 heeft onlangs Rudolf Smit geïnterviewd in zijn hoedanigheid van hoofdredacteur van Terugkeer naar Levenslicht. Dit tijdschrift is, zoals bekend, een gezamenlijke uitgave van het Netwerk-NDE en Limen België. Rudolf Smit heeft belangrijke, invloedrijke Nederlandstalige en Engelstalige artikelen over nabij-de-doodervaringen op zijn naam staan. Het interview met Rudolf Smit is te bekijken via deze link . Lees meer…

Ontmoetingsdag voor donateurs

NOTEER IN UW AGENDA! Als alles goed gaat — dat wil zeggen wanneer corona niet weer zorgt voor allerlei  beperkingen — zal Netwerk NDE weer een Ontmoetingsdag voor donateurs organiseren op zaterdag 23 oktober a.s. Plaats: zoals gebruikelijk, Huize Het Oosten te Bilthoven. Nadere gegevens zullen tezijnertijd volgen op deze website, in ons blad Terugkeer naar Levenslicht, en via mail en gewone post. Het bestuur NetwerkNDE

Prope Mortem

In het laatste nummer van Terugkeer naar Levenslicht (januari 2021) staat in het artikel over Prope Mortem een verwijzing naar een aantal filmpjes van vier vrijwilligers en hun NDE-verhaal. Deze filmpjes zijn ook via deze link te bekijken.

Oproep aan NDE-ers !!

Wij hebben het idee dat menig lezer heel wat zal hebben aan de inzichten die na een NDE ontstaan. Graag zouden we daarom van u als NDE-er een verslag willen ontvangen waarin u vertelt wat de NDE met u heeft gedaan. Kortom: In hoeverre bent u getransformeerd (dus: een ander mens geworden)? Hoe kijkt u nu tegen het leven aan, dwz hoe ervaart u nú die “zin van het leven”, in vergelijking met de tijd vóór uw NDE? Hoe ervaren uw naasten u zoals u nú bent in vergelijking met de tijd van voor uw NDE? Het kan zinvol zijn hierbij uw partner te betrekken. Die heeft gewoonlijk een beter Lees meer…

Belangrijk boek uitgekomen: Het Geheim van Elysion

Het bestuur van het Netwerk NDE heeft begin dit jaar besloten een boek te doen uit geven over de effecten die nde’s hebben gehad op mensenlevens. Wat vijfenveertig jaar onderzoek naar deze effecten heeft opgeleverd, is het inzicht dat deze ervaring het leven van mensen fundamenteel verandert. Het boek bevat bijdragen van maar liefst zo’n 45 binnen- en buitenlandse NDE-onderzoekers en ervaringsdeskundigen. Als lid kunt u dit boek voor een symbolisch bedrag in uw bezit krijgen. Meer informatie over het boek kunt u hier vinden.

“Huishoudelijke mededelingen”

Aangepaste editie ANBI gegevens Weinig mensen weten wat dat betekent, maar als je net je belastingaangifte hebt ingestuurd wordt daar uitgelegd, dat donaties aan instellingen met die status aftrekbaar zijn voor de belasting. Zo’n instelling zijn wij als ‘Stichting Netwerk NDE’ van wie het voor veel leden-donateurs niet ongebruikelijk is om vrijwillig jaarlijks een hoger bedrag over te maken dan het basis bedrag. Dat mag ook weleens gezegd worden. Dat basisbedrag hebben wij nu verplicht gesteld om op zijn minst de basiskosten van het magazine te dekken. Het is € 30,00 na het afgeven van een volmacht voor automatische incasso, zodat je het niet meer vergeten kunt (en anders € Lees meer…

Nieuw (dubbel)nummer van ‘Terugkeer naar Levenslicht’

Het extra dikke zomer/najaars nummer van ons kwartaal magazine bevat ondermeer uitgebreide verslagen van de ontmoetingsdag op 2/6 in Bilthoven met de integrale teksten van de indrukwekkende presentaties en ook een terugblik op het ontstaan van Stichting Merkawah 30 jaar geleden. Die terugblik in “Om even bij stil te staan…” op de ontwikkelingen van de afgelopen 30 jaar krijgt een extra dimensie met enerzijds het beeld van onze recente ontmoetingsdag en anderzijds het uitgebreide interview met de onderzoekers van het grote Merkawah onderzoek van 1988-2001 waar het allemaal mee begon. Geïnteresseerden kunnen het bestellen bij de penningmeester (of zich ook als donateur aanmelden)

Halfjaarlijkse ontmoetingsdag 2 juni

Op zaterdag 2 juni 2018 hield ons Netwerk de eerste halfjaarlijkse ontmoetingsdag in Bilthoven met als thema:  De Mythe, de Dood en het Leven Welke opdracht krijgen NDE’rs mee voordat ze terugkeren in hun lichaam? Drie ‘ervaarders’ (Jan van Nauta, Monique Nouwen en onze nieuwe secretaris Elisabeth van der Sluijs) vertelden hun verhaal daarover gedurende de ochtenduren, en ’s middags werd er in workshops over nagepraat. Deze dagindeling bleek bij vorige gelegenheden zeer succesvol, dus die werd gehandhaafd. Verder was natuurlijk het ontmoetingselement heel belangrijk. Het programma begon om 10.30 uur en eindigde rond 16.00 uur met de mogelijkheid om na te praten. Tijdens het middaggedeelte worden er momenten voor Lees meer…

‘Jacobine op Zondag’ gewijd aan NDE

In het kader van de ‘Maand van de Spiritualiteit’ was de aflevering van het KRO/NRCV-programma Jacobine op Zondag van 14 januari 2018 geheel gewijd aan de Nabij de Dood-ervaring.  Jacobine van Geel interviewde Pim van Lommel, Rinus van Warven en Lucia Prinsen. Bekijk deze boeiende uitzending via de link hieronder.