Oproep aan NDE-ers !!

Wij hebben het idee dat menig lezer heel wat zal hebben aan de inzichten die na een NDE ontstaan. Graag zouden we daarom van u als NDE-er een verslag willen ontvangen waarin u vertelt wat de NDE met u heeft gedaan.

Kortom:

  • In hoeverre bent u getransformeerd (dus: een ander mens geworden)?
  • Hoe kijkt u nu tegen het leven aan, dwz hoe ervaart u nú die “zin van het leven”, in vergelijking met de tijd vóór uw NDE?
  • Hoe ervaren uw naasten u zoals u nú bent in vergelijking met de tijd van voor uw NDE? Het kan zinvol zijn hierbij uw partner te betrekken. Die heeft gewoonlijk een beter inzicht in uw transformatie.

De volgende veel-voorkomende kenmerken kunnen misschien als inspiratiebron dienen:

  • Geen angst meer voor de dood
  • Behoefte aan stilte en de neiging om zich terug te trekken; overgevoeligheid
  • Positiever zelfbeeld en andere mensvisie
  • Sterker verantwoordelijkheidsgevoel, ook ten opzichte van wereld en milieu
  • Verhoogde intuïtie en gevoeligheid voor zintuiglijke indrukken
  • Verandering in religieuze beleving
  • Veranderd slaapritme

Graag ontvangen wij uw verslag van circa 500 woorden (ongeveer een A4), maar het mag ook korter of langer zijn. Een aantal verslagen zullen wij graag plaatsen in het herfst- en/of winternummer van ons tijdschrift.

Uw verslag, bij voorkeur in een Wordbestand, ontvangen wij graag via de mail aan het redactieadres redactie.terugkeer@netwerknde.nl. Beschikt u niet over een computer, dan is een geschreven of getypt verslag ook welkom op het redactieadres (zie hieronder).

Er is geen uiterste datum waarop u uw bijdrage kunt inleveren. Maar wij kijken er wel naar uit!

Postadres Redactie Netwerk NDE:
Goudplevierstraat 87

8043 JJ  Zwolle

Print Friendly, PDF & Email