Belangrijk boek uitgekomen: Het Geheim van Elysion

Het bestuur van het Netwerk NDE heeft begin 2020 besloten een boek te doen uit geven over de effecten die nde’s hebben gehad op mensenlevens. Wat vijfenveertig jaar onderzoek naar deze effecten heeft opgeleverd, is het inzicht dat deze ervaring het leven van mensen fundamenteel verandert.

Het boek bevat bijdragen van maar liefst zo’n 45 binnen- en buitenlandse NDE-onderzoekers en ervaringsdeskundigen. Als lid kunt u dit boek voor een symbolisch bedrag in uw bezit krijgen.

Meer informatie over het boek kunt u hier vinden.

Print Friendly, PDF & Email