“Huishoudelijke mededelingen”

Aangepaste editie

ANBI gegevens
Weinig mensen weten wat dat betekent, maar als je net je belastingaangifte hebt ingestuurd wordt daar uitgelegd, dat donaties aan instellingen met die status aftrekbaar zijn voor de belasting.
Zo’n instelling zijn wij als ‘Stichting Netwerk NDE’ van wie het voor veel leden-donateurs niet ongebruikelijk is om vrijwillig jaarlijks een hoger bedrag over te maken dan het basis bedrag. Dat mag ook weleens gezegd worden. Dat basisbedrag hebben wij nu verplicht gesteld om op zijn minst de basiskosten van het magazine te dekken. Het is € 30,00 na het afgeven van een volmacht voor automatische incasso, zodat je het niet meer vergeten kunt (en anders € 32,50).
Nadat daar de afgelopen jaren enigszins de klad in was gekomen hebben wij die ANBI gegevens (activiteitenverslag en financieel verslag 2017-2018) onlangs vastgesteld en gepubliceerd op onze site.

Mailadressen
Wij zijn de weg ingeslagen om in de toekomst flexibeler met onze achterban te kunnen communiceren om niet alleen meer afhankelijk te zijn van de verschijningsdatum van ons kwartaal magazine en papieren brieven, maar ook via incidentele berichtjes of Nieuwsbrieven. Daarvoor moet onze Leden administratie echter wel gecompleteerd worden met ook mailadressen, waar er momenteel nog tientallen ontbreken. Graag even doorgeven aan: penningmeester@netwerknde.nl, want alleen dan werkt automatische incasso en krijgt u die berichten.

Print Friendly, PDF & Email